Som følge av WTO-avtalen fra Nairobi 2015 må Norge avvikle eksportsubsidiene innen 2021. Det innebærer at melkeproduksjonen må reduseres med omlag 100 millioner liter melk Det utgjør omtrent 7 prosent av dagens produksjon.

 Staten og Norges Bondelag har nå blitt enige om hvordan jordbruket skal redusere produksjon av melk. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes vil presentere planen på Bygdø Kongsgård i dag kl. 14.00.

Her kan du lese det Landbruk24 har skrevet om utfasing av Jarlsbergeksport og nedskalering av melkeproduksjonen.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag bryter “kvoteforhandlingene”
Jordbruket krever bruk av forholdstall på grunnkvote
Se hva som skjedde sist melkeproduksjonen ble redusert
Faglaga enige om felles posisjon i kvoteforhandlingene
Slik kan melkeproduksjonen kuttes med 100 millioner liter
Småbrukarlagets forslag til reduksjon i melkeprodusjonen
Det kan bli en omvendt auksjon for å kutte melkeproduksjon
Når melketanken er full, krangler bøndene
Jarlsberg-eksport har ikke vært noen gullgruve
Bondelaget vil utkjøpsordning, redusere grunnkvotene og bruke forholdstall
Kraftig økning i omsetningen på “melkebørsene”
Hva skjer med melkeproduksjonen og kvoteordningen
En god avtale, men melka kan ødelegge