Hoff og Bartnes
Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Faglaga enige om felles posisjon i “kvoteforhandlingene”

24. september 2019

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har innledet prosessen med staten om hvordan ta ned norsk melkeproduksjon når eksportstøtten faller bort. Da blir sju prosent av melkevolumet overflødig. Dette har vært krevende forhandlinger hvor begge parter har gått flere runder.

– Vi går til staten med en felles posisjon. Vårt mål er en løsning som ivaretar melkeproduksjon over hele landet, og samtidig gir lave kostnader for bonden, sier leder i Norsk Bonde- og småbrukarlag, Kjersti Hoff.

– Vi er tydelige på at kostnaden denne nedskaleringen betyr for melkeprodusentene, er for stor til at bonden kan ta den alene. Denne saken kommer som en følge av et politisk vedtak. Vi mener derfor det er rimelig og nødvendig med statlig medfinansiering, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

– Vi viderefører satsingen på små og mellomstore mjølkebruk, slik det er gjort ved de 2 siste Jordbruksavtalene. Vi i NBS jobber videre med fokus på produksjonsmåte og at mjølka må produseres på norsk fôr og gras- og beiteressurser der de er sier Kjersti Hoff.

Som en del av prosessen har en arbeidsgruppe nedsatt av partene tidlig i september, jobbet fram et faktagrunnlag. Det er partene enige i.

Rapporten er et grunnlag for jordbrukets felles posisjon.

Les rapporten her

Les en kortversjon av deler av rapporten her. Det kan bli en “omvendt auksjon for å kutte melkeproduksjonen

Prosessen videre vil avgjøre endelig resultat og innretning på løsningen. Fristen for prosessen er satt til 1. oktober.


Kilde: Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.