ScreenShot_16.05.2024_12_36_37

Begge faglaga inngår jordbruksavtale

16. mai 2024

Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget har i dag inngått jordbruksavtale med staten. Avtalen har en ramme på 3 milliarder kroner. Den skal legge til rette for en inntektsøkning på 85 000 kroner pr. årsverk.

Les hele sluttprotokollen her

 

Pristilskudd melk innføres fra 1. juli med 32 øre per liter

Kilde: Sluttprotokollen fra forhandlingene