Foto: Norges Bondelag
Foto: Norges Bondelag

Det blir omkamp om tallgrunnlaget på Stortinget

20. juni 2024

Debatten om jordbruksoppgjøret pågår nå i Stortinget. Alt tyder på at det blir flertall for en omkamp om tallgrunnlaget for jordbruksoppgjøret. Høyre og Frp varsler støtte for et forslag fra SV, Rødt, MDG og KrF som ber regjeringen legge fram en sak om tallgrunnlaget innen februar 2025.

Oppdatert: Disse partiene mangler en representant for å ha flertall. Nationen skriver at Per Olaf Lundteigen (SP) vil støtte forslaget, mens Pasientfokus ikke har bestemt seg enda.

Her er ordlyden i forslaget.

Stortinget ber regjeringen innen februar 2025 på nytt komme tilbake med egen sak med forslag til prinsipper for beregning av inntekt i jordbruket og sammenligning med andre grupper, for å sikre demokratisk forankring av tallgrunnalet til bruk i jordbruksoppgjørene og legitimitet til forhandlingsinstituttet.

Det ligger også an til flertall for et forslag om å utsette reduksjon i de konkurransefremmende tiltaka i prisutjevningsordningen for melk i ett år. Sv, Venstre og MDG støtter et forslag fra Høyre og Frp om dette.

Her er ordlyden i forslaget:
Stortinget ber regjeringen sørge for at ny markedsordning for melk har fungert minst ett år, før det vurderes å gjennomføre reduksjon av de konkurransefremmende tiltakene i prisutjevningsordningen for melk.

Her kan du følge debatten