Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Budsjettnemnda: Inntektsgapet er 136 000 kr i 2024

20. april 2024

Budsjettnemnda har i dag avgitt et oppdatert tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret. Det er basert på regjeringens forslag til opptrappingsplan, som ikke fikk flertall i Stortinget. Tallene viser at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper er beregnet til 136 000 kr i 2024, mens det i 2023 var 211 ooo kroner.

I disse tallene ligger avsetning til avskrivbar egenkapital 71 200 kr/årsverk), og en normeringsfaktor på 20 %. (71 200 pr. årsverk)

– Det er bra at Budsjettnemnda har levert raskt på bestillingen etter Stortingets behandling av meldinga. Budsjettnemndas materiale og nye tallgrunnlag ligger til grunn for de kommende forhandlinger om en ny jordbruksavtale og for regjeringens mål om opptrapping av jordbrukets inntektsmuligheter, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

– Norges Bondelag har lenge jobbet for at inntektene i jordbruket skal opp på nivå med andre grupper. På torsdag behandlet Stortinget hvordan inntektsnivået skal beregnes. På dette grunnlaget fikk budsjettnemnda i oppdrag å beregne nivået og nå foreligger de omforente tallene som skal være grunnlaget for årets jordbruksforhandlinger, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

Lenge har det vært uvisst hvor stort gapet mellom hvor mye bøndene tjener sammenlignet med andre grupper i samfunnet. Disse tallene er nå klare, og inntektsgapet mellom bøndene og andre grupper er totalt på 4,3 milliarder kroner i 2024.

–Budsjettnemnda har lagt fram beregninger som viser at inntektsnivået i 2024 er beregnet til 135.900 kroner lavere enn sammenligningsgruppa. I 2023 var denne inntektsforskjellen på 210.800 kroner, legger Gimming til.

Sammenligningsgruppens inntektsnivå er 657.000 kroner for 2024. Bøndenes inntekt skal sammenlignes på nivå med dette tallet.

–Inntektsnivået i jordbruket de neste årene vil påvirkes av kostnadsutviklingen, redusert timetall i årsverket slik stortingsvedtaket sier og lønnsutviklingen for andre grupper.

Budsjettnemndas første beregninger ble lagt fram tirsdag 16. april. De viser store forskjeller innad i landbruket.

Tallene viser beregnet inntektsnivå for hele sektoren. Men det er store variasjoner innenfor landbruket, slik tallene fra budsjettnemnda også viste, sier Gimming.

Årets forhandlinger blir de første med det nye tallgrunnlaget og regjeringens opptrappingsplan.

Bondelagets mål er at vi i år skal tette en stor del av gapet mellom bøndene og andre grupper. Vi er godt i gang med å skrive årets krav, og vi ser fram til å komme i gang med forhandlingene som skal gjennomføres i løpet av de neste ukene, avslutter Gimming.

Jordbruksforhandlingene har skal være ferdig innen 16.mai.

Faglaga utsetter kravfremleggelse til fredag 26. april.

Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukerlag har blitt enige om å utsette kravframleggelsen med en dag til 26. april.

– Vi ser nå at det å legge frem et krav neste torsdag ikke vil være mulig. På grunn av Stortingets behandling av St. meld 11 og at budsjettnemnda ikke har hatt mulighet til å levere siste del av grunnlagsmateriale før i dag, så er det ikke mulig å rekke opprinnelig plan. Det er ingen dramatikk rundt dette, men prosessene som liger utenfor vår kontroll medfører behov for noe mer tid, sier Bjørn Gimming som er jordbrukets forhandlingsleder.

Her finner du alle tallene fra Budsjettnemnda

Kilde: Pressemeldinger fra LMD og Norges Bondelag.