Foto: Norges Bondelag
Foto: Norges Bondelag

Høyre og Venstre sikrer regjeringa flertall for nytt tallgrunnlag.

11. april 2024

Det har i kveld blitt enighet i næringskomiteen om innstillingen til Stortingsmelding nr 11. I følge Nationen har regjeringspartiene sikret seg flertall for sitt opprinnelige forslag til beregning av jordbruksinntekt. Forslaget støttes av Høyre og Venstre.

Regjeringens målsetting om at inntektsgapet skal tettes innen 2027 får flertall i komiteen med støtte av Rødt.

Dette er pressemeldingen fra Landbruks- og matdepartementet:

Regjeringen har fått bred politisk støtte for sin strategi for økt selvforsyning og plan for opptrapping av inntektsmulighetene i jordbruket. Dette går fram av Næringskomiteen sin innstilling til Meld. St. 11 (2023–2024) Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket.

-Det er viktig for norsk matproduksjon og norske bønder at det er landet en enighet i næringskomiteen om økt selvforsyning av mat og prinsipper for nytt tallgrunnlag for jordbruksoppgjørene fremover. Den brede støtten gir en helt nødvendig forutsigbarhet for næringa framover. Det er støtte til et mål om å tette inntektsgapet innen 2027, ny modell for måling av inntekt i jordbruket og et mål om økt selvforsyning av mat. – Vi vil legge dette til grunn i Ap/Sp-regjeringens arbeid med å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper innen 2027, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp)

Her kan du lese hele innstillingen

 

Kilde: Nationen og LMD