Tømming av melketank.
Foto: Tine Mediebank.

Kraftig økning i omsetningen av melkekvoter på “kvotebørsene”

2. august 2019

1.august var siste frist for kjøp og salg av melkekvote. En oppsummering fra de tre “kvotebørsene”, viser at det er en kraftig økning i salget sammenlignet med i fjor. Det er grunn til å understreke at det meste av kvoteomsetningen foregår direkte mellom melkeprodusentene, men dette  gir en god pekepinn på at det er omsatt mange kvoter i år.

Oppdatert
Landbruksdirektoratet melder nå at det er omlag 500 bønder som har meldt inn kvote for salg. I fjor var gjennomsnittskvoten som ble solgt 92 500 liter. Dette tyder på at “prognosen” på nesten 50 millioner liter kan treffe ganske bra.
 

Her er en oversikt over omsetningen på de ulike “børsene”
Tallene fra NLR Rogaland omfatter også andelen på 20 % som blir solgt til staten. Alle tall i liter

  2019 2018 2018-19
NLR Rogaland 6 161 076 3 700 985 66 %
Melkekvoter.no 3 724 223 2 503 319 49 %
Melkebors.no 1 635 835   629 186 160 %

Totalt salg av melkekvoter i 2018 var 30 millioner liter, altså ca 4,5 ganger så mye som det som er registrert her. Hvis andelen som går igjennom “børsene” er den samme i år, nærmer vi oss 50 millioner liter i årets omsetningsrunde. Hvis det viser seg at denne “prognosen” er riktig må vi helt tilbake til 2007 for å finne lignende tall for omsetning av melkekvoter, altså før det ble åpnet for kvoteleie.

Usikkerhet om nytt regelverk har ført til økt omsetning
NLR Rogaland som formidler kvoter i Rogaland skriver følgende på sin nettside;
“Tal selde kvotar/delar av kvote i 2019 gjennom oss er 66, mot 29 i fjor, herav er 26 sal der pris er avtalt internt mellom partane, og vi har skrive avtalen og ordna innsending til Landbruksdirektoratet. Kvotane er fordelte på 91 kjøparar. Mange har avslutta langvarige leigeforhold der leigetakar har kjøpt kvoten.

Omsett totalt kvantum for sal er 6 161 076 liter. 80 % av dette er selt privat i Rogaland, medan resten som kjent gjekk til staten for kr 2,50 pr. liter.( Tilsvarande kvantum for 2018 var totalt 3 700 985 liter.)

Det nye regelverket som er varsla, og som ein til nå ikkje veit rekkevidda av, har ført til ein markant auke i sal. Det har tilsvarande vore stor interesse for å kjøpa kvote, mange ser det som usikkert korleis det blir å få sjanse til å kjøpa neste år/åra som kjem. Prisen har difor halde seg jamt høg.”

Foreslår skattefritt salg til staten
Arnstein Tømmerås fra Leksvik i Trøndelag, som driver nettstedet melkekvoter.no sier til Landbruk24 at varslede regelendringer kan ha ført til økt omsetning i år.

Har du et inntrykk av at omsetningen har vært preget av en form for panikk?
-Kan ikke se at det har vært noen spesiell panikk i kvotemarkedet, men kjøpere og selgere er veldig spent på nytt regelverk.

Med din erfaring, har du noen tanker om hvilke endringer som eventuelt bør gjøres i kvoteregelverket?
-Vårt forslag til nytt regelverk, vil være 70-80% statlig salg helt skattefritt, inntil vi er i markedbalanse igjen. For øvrig burde alt kvotesalg i fremtiden være skattefritt, all den tid kjøper ikke får skattefradrag for nøyaktig samme vare. Staten tapper landbruksnæringa for store midler ved kvotesalg, slik regelverket er i dag, sier Tømmerås

Les mer her: Hva skjer med melkeproduksjonen og kvoteordningen.

Kilder: NLR Rogaland, Melkekvoter.no, Melkebors.no