Jarlsberg logo
Foto: Tine Mediebank

Jarlsberg-eksport har ikke vært noen gullgruve.

18. august 2019

I disse dager debatteres det heftig hvordan man skal nedskalere melkeproduksjonen etter at det blir slutt på eksport av Jarlsbergost.. Landbruk24 har sett på volum og pris på denne eksporten de siste årene. Oppsummert kan en si at man mister mye volum, men lite penger.

Her er en oversikt over volum og eksportinntekter de siste årene.

År Mengde kg Inntekter kr Pris pr. kg.
2013: 12 429 803 499 338 702 40,17
2014: 11 208 553 504 978 859 45,05
2015: 10 243 957 554 371 327 54,12
2016: 10 313 681 562 827 050 54,57
2017:  9 682 599 525 559 794 54,27
2018: 10 110 256 510 586 003 50,50


Så langt i 2019 viser foreløpige tall at det er eksportert 5 802 418 kg ost til en verdi av 295 692 998 kroner som gir en pris på 50,96 kr. pr. kg.

Når man vet at Tine har en total omsetning på 23 milliarder ser man at inntektene fra Jarlsberg-eksporten utgjør kun 2 % av omsetningen i Tine.

( Tallene er hentet fra SSB sin statistikk for utenrikshandel med varer)

Frigjør penger i prisutjevningsordningen
Selve årsaken til at eksporten av Jarlsberg blir avsluttet er at WTO har bestemt at det ikke skal være lov å subsidiere eksport. Det tilskuddet eksporten har fått fra prisutjevningsordningen blir regnet som subsidier i det internasjonale regelverket.

Her er  en oversikt over tilskudd til eksport i prisutjevningsordningen de siste årene. Periodene i PU- ordningen går fra 1. juli til 30. juni. 

Periode Ant. liter Tilskudd kr.  Kr/liter
2016/17 105  833 000 116 416 000 1,10
2017/18 107 960 000 90 459 600 0,84
2018/19 99 700 000 79 760 000 0,80
2019/20 96 400 000 71 336 000 0,74


Denne tabellen er basert på høringsdokumentene til endringer i PU-satsene de enkelte år. Det kan være justeringer etter høringsrunden som ikke er fanget opp her.

I 2015/16 var tilskuddet til eksport fra prisutjevningsordningen 1,33 kr/liter. Så er den gradvis blitt trappet ned etter vedtaket om at eksporten skal fases ut i 2020.

Satsene for 2019/20 er litt spesielle i og med at det ble produsert alt for mye melk på slutten av 2018 og starten av 2019. Hvis en tar utgangspunkt i den mer normale perioden 2018/19 vil det bety at det frigjøres ca 80 millioner kroner i PU- ordningen. Det kan f.eks. brukes til å redusere avgiften på konsummelk med 18 øre pr. liter.

Kilde: SSB og Landbruksdirektoratet.