Kjersti Hoff
Foto: NBS

Småbrukarlagets forslag til reduksjon av melkeproduksjonen.

16. september 2019

Norsk Bonde- og Småbrukarlag var tidlig ute å varslet at de ønsket å skjerme de første 100 000 liter på hvert melkebruk fra kutt i disponibel kvote. I tillegg ønsker de å ta mest mulig av nedskaleringen  ved bruk av forholdstall.

Til Landbruk24 sier leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag følgende; -Vi ønsker mest mulig forholdstall og minst mulig kjøp og salg. Vi ønsker å få ned børsprisene på kvotene. Dermed bør prisen styres. Det vil være naturlig å ha en mulighet for salg av kvote for å  få aviklet leieproblematikken og gi mulighet for de etablerte produsentene som mister sin leide kvote. I den situasjon bør Staten ha 100% av utkjøp, med  forkjøpsrett til den produsenten som har leid kvota til styrt pris.


Her er en tabell som antyder konsekvensene av å ta hele nedskaleringen med forholdstall, og samtidig skjerme de første 100 000 liter på hvert bruk.

Disponibel kvote 2019   Disponibel kvote uten skjerming,  Disponibel kvote med skjerming Prosent kutt ved skjerming
FH-tall:0,98 FH-tall 0,91 FH-tall over 100 000: 0,86  
100 000 93 000 100 000 0
200 000 186 000 188 000 6 %
300 000 279 000 276 000 8 %
400 000 372 000 364 000 9%
500 000 465 000 452 000 9,6 %
600 000 558 000 540 000 10 %
700 000 651 000 628 000 10,3%
800 000 744 000 716 000 10,5 %

 

Forutsetninger.
Disponibel kvote 2019: 1 594.
Statens andel av kvotesalg 2019 10 mill liter.
Reduksjon av produksjon med forholdstall: 90 mill liter
Kvote som skjermes: 705 mill liter

Kilde: Landbruksdirektoratet, Tine og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.