Enighet om krisepakke
Foto: Leonid Rødstein

Aktuelle tiltak for å hjelpe bønder som er rammet av tørke.

22. juli 2018

I morgen møtes Jon Georg Dale og bondeorganisasjonene for å diskutere konkrete tiltak i forbindelse med den store avlingssvikten som følge av tørken i Sør- Norge. Jordbruket har bedt om en krisepakke i forkant av møtet, men de vil ikke si hvilke tiltak de vil be om før de har drøftet det med landbruksministeren. Landbruk24 går her igjennom aktuelle tiltak.

Økt avlingsskadeerstatning for grovfôr
Det mest sannsynlige tiltaket. Dette ble også gjennomført for bønder i Troms i 2010, den gang ble erstatningen pr FEm doblet. Begrunnelsen den gang var at store fraktkostnader, førte til at det ble svært dyrt å kjøpe grovfôr. Den samme begrunnelsen kan brukes nå. Prisnivået på grovfôr er unormalt høyt, i og med at det er tørke over store deler av Nord-Europa.
I følge regelverket for avlingsskadeerstaning  som vil gjelde denne høsten, er erstatningen pr FEm grovfôr 3,85 kr
Utfordringen for mange husdyrbønder er at erstatningen for grovfôr blir beregnet ut i fra en fastsatt normalavling som for mange er langt under det de vanligvis høster. Uansett vil en økning i erstatningen pr FEm hjelpe de som er hardest rammet. Dette er et tiltak det er enkelt å gjennomføre.
Det som taler i mot er en ting som Jon Georg Dale har nevnt i flere sammenhenger, nemlig at det blir urettferdig ovenfor bønder som har blitt rammet av avlingsskader tidligere, som på Vestlandet i fjor.

Økt maksimalgrense for avlingsskadeerstatning.
I dag er det maksimale beløpet et foretak kan ta i mot 750 000 kr.
I år kan nok mange kornprodusenter og ikke minst grøntprodusenter få begrensninger som følge av denne grensen.
Maksimalsatsen ble sist økt i 2013, da fra 500 000 til 750 000 kroner.
Dette er også noe som er enkelt å gjennomføre.

Transportstøtte til grovfôr
Det tiltaket som vil være mest målrettet for å utnytte mest mulig norsk grovfôr. Vil føre til at bønder i Nord- Norge kan satse på å få maksimal avling og være rimelig sikker på avsetning til en akseptabel pris. Det samme gjelder ikke minst for kornprodusenter i Trøndelag som har halm til overs.
Jon Georg Dale har gått langt i å avvise dette tiltaket.
Et stort minus med dette tiltaket er at det blir betydelige administrative utfordringer for å gjennomføre det.

Telledato
Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i brev til Landbruks- og Matdepartementet også nevnt muligheten for å søke om dispensasjon fra telledatoen 1. oktober. Slik at de som ser seg nødt til å slakte dyr tidligere enn planlagt likevel kan få produksjonstilskudd.
Dette kan hjelpe de som er aller hardest rammet, og allerede har satt i gang slakting tidligere enn planlagt. Det er vanskelig å vurdere hvordan dette eventuelt vil virke på markedet for sau og storfekjøtt.

Jordbruket har varslet at de har med seg en lang liste over aktuelle tiltak til møtet i morgen.
Så får vi bare vente til etter møtet, og håpe at de kommer til enighet om gode tiltak.