Bartnes og Furuberg
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

19. juli 2018

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Den verste tørken på over 50 år rammer nå store deler av norsk landbruk. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag frykter for dramatiske konsekvenser for norsk matproduksjon og ber regjeringen om å iverksette flere tiltak gjennom en krisepakke for norsk landbruk.

–          Det er en prekær situasjon for norsk landbruk med tørke og fôrmangel. Det tørre og varme været fortsetter og det må konstateres at vi nå er i en krisesituasjon, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Tørken er særlig omfattende på Øst- og Sørlandet, men også Rogaland, og store deler av det øvrige Vestlandet og Trøndelag er berørt.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen innføre en rekke tiltak. De viktigste elementene er knyttet til konkrete tiltak på økonomi og regelverket for avlingsskadeordningen, samt kapasitet som sikrer rask saksbehandling ved søknad om avlingsskadeerstatning. Organisasjonene vil drøfte tiltakene med statsråd Dale når Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag møter ham mandag 23. juli.

Til Landbruk24 sier Lars Petter Bartnes at de vil ha med seg flere konkrete tiltak til møtet med Dale på mandag og han forventer at de da blir enige om konkrete tiltak. Det vil dreie seg om regelendringer og økonomiske grep som bedrer situasjonen for den enkelte bonde, og som forhåpentligvis reduserer behovet for å slakte ned storfe og sau.

–  Åker og eng står brunsvidde. Bønder fortviler – det går på psyken løs. Det er en fortvilt situasjon som til syvende og sist handler om vår felles matforsyning. Det den enkelte bonde kan stille opp med strekker ikke til i den situasjon vi nå er i, sier Merethe Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

De to bondelederne håper at regjeringa vil bidra for å berge flest mulig bønder og mest mulig av norsk matforsyning gjennom krisa.

 

Kilde: Pressemelding fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.