Ribbe
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

8 000 tonn kjøtt på reguleringslager ved årsskiftet

7. januar 2019

Ved utgangen av 2018 ligger det omlag 8 000 tonn kjøtt på reguleringslager. Det fordeler seg med 3 000 tonn sau- og lammekjøtt,  2 700 tonn storfekjøtt og faktisk ikke mer enn 2 200 tonn svinekjøtt, tidligere i høst var det på det meste 6 500 tonn svinekjøtt på lager.

Sau og lam
Det største problemet er sauekjøtt, sjøl om noe er regulert bort til pelsdyrfôr og det er gjennomført eksport til Oman er det fortsatt 1 643 tonn på reguleringslager.
1 389 tonn lammekjøtt bør være mulig å få omsatt før neste sesong starter i august.

Storfe
2 718 tonn storfekjøtt er 2 000 tonn mer enn det som lå på lager ved forrige årsskifte, og det er helt klart tørke og påfølgende fôrmangel som er hovedårsaken til dette. Normalt er det underskudd på storfekjøtt i første halvår, og det bør gå greit å tømme lageret. Sjøl om det sannsynligvis blir stor slakting melkekyr nå når vi er inne i et nytt kvoteår, etter at økte melkekvoter førte til redusert kuslakting på tampen av fjoråret.

Svin
Det har vært et oppsiktsvekkende godt salg av svinekjøtt fra reguleringslageret i ukene før jul. I løpet av et par måneder har mengden svinekjøtt på lager gått ned med mer enn 4 000 tonn. Med slakting av smågris og utkjøp av purker, ser det ut som det er mulig å oppnå balanse i svinemarkedet i løpet av dette året. Så spørs det hvor lenge det går før de første går i gang med bygging av av nye grisehus?

Se alle detaljer om kjøttmarkedet på Landbruksbørsen

Kilde: Nortura Totalmarked