Griser
Foto: Heiko Junge / Scanpix .

Det skal slaktes 30 000 smågris for å redusere overproduksjonen

15. september 2018

Nortura opplyser på sin nettside at Omsetningsrådet har vedtatt at det kan slaktes ca 30 000 smågris. Målet er at det skal redusere overskuddet med 1 500 tonn. 

Her er meldingen som er lagt ut

Fra mandag 17. september øker omsetningsavgiften på gris med 80 øre per kg. Grunnen til det er at Omsetningsrådet har vedtatt et nytt reguleringstiltak på gris som skal bidra til å lette den vanskelige markedssituasjonen.

Målet er å redusere overskuddet med 1500 tonn gjennom å slakte lette griser, dvs. slaktevekt 17-40 kg. Det vil utgjøre ca. 30 000 griser.

Tiltaket blir satt i gang så snart det er praktisk mulig, og vil gi virkning i form av reduserte tilførsler i første halvår 2019.

Tiltaket er rettet mot slakteriene som vil motta en kompensasjon per gris. Det forutsettes at bonden får normalt oppgjør for smågrisen.

Kostnadsrammen for tiltaket er på 34 mill. kroner og det må hentes inn gjennom økt omsetningsavgift.

Bakgrunnen for tiltaket er den krevende overskuddssituasjonen med 6000 tonn på reguleringslager og et prognosert overskudd i 2019 på 5400 tonn. Tiltaket er ikke alene nok til å skape balanse i markedet, men vil være et viktig bidrag på kort sikt.

Les mer om dette hos Nortura her

Kilde: Nortura