Sauer på beite
Foto: Solveig Vikene / SCANPIX

Nortura eksporterer sauekjøtt til Oman

1. november 2018

Nortura tar nå grep for å redusere det store overskuddet av sauekjøtt. Det blir i disse dager eksportert sauekjøtt til Oman. -Det som eksporteres av sau nå, er en vanlig kommersiell eksport, dvs at kjøttet ikke har fått omsetningsavgift – hverken som frysefradrag eller prisnedskrivning, sier styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag, til Landbruk24.

I fjor ble det mye bråk da det ble eksportert sauekjøtt til blant annet Afghanistan, det endte med at Nortura ikke fikk utbetalt kompensasjon for pristapet ved eksport. Det var kjøtt som ble tatt fra reguleringslager, mens det som nå eksporteres er ferskt sauekjøtt. Og Vaag understreker at Oman ikke er et MUL- land.

Landbruk24 har vært i kontakt med Landbruks- og matdepartementet om saken. Kommunikasjonssjef Ottar Løvik skriver i en e-post. –Dette er eksport som Nortura gjennomfører på vanlige kommersielle vilkår. Vi har ingen kommentarer utover dette.   

Også Merete Furuberg som i fjor var meget kritisk til eksporten til Afghanistan, mener at denne eksporten er akseptabel.
-Dersom eksporten foregår på vanlig kommersielle vilkår og for Norturas regning (uten bruk av oms.avgiftsmidler) og heller ikke fortrenger den innenlandske produksjonen i Oman, så må det det være akseptabelt.
Det er sjølsagt uheldig at Norge som nasjon har kommet i den situasjonen at det ikke finnes norske kjøpere til dette kjøttet, skriver Furuberg til Landruk24.