Sauer på beite
Foto: Solveig Vikene / SCANPIX

1000 tonn sauekjøtt selges til pelsdyrfôr

27. august 2018

Omsetningsrådet har gitt Nortura klarsignal til å selge inntil 1000 tonn sauekjøtt til pelsdyrfôr. I tillegg åpnes det for å prøve å gi bort ti tonn sauekjøtt til veldedige formål. 

I saksframlegget står blant annet følgende begrunnelse: “Som følge av stort inngående lager, god tilgang på lam, høy tilførsel av sau som følge av bl.a. tørken og endring i telledato, mener Nortura at det vil være nødvendig å få ned kvantumet sau i markedet med minst 1 000 tonn. Dersom dette ikke er mulig vil utfordringene knyttet til avsetning og liggetid på sau på reguleringslager vedvare.”

Ved utgangen av uke 33 lå det 1 200 tonn sauekjøtt på reguleringslager. Og etterspørselen er fortsatt lav for sauekjøtt, sjøl om prisen er lav.
Kostnaden ved å selge sauekjøtt som pelsdyrfôr anslås til 25,75 kr. pr kg. Kostnaden med å gi bort kjøttet til veldedighet anslås til 36,25 kr. pr. kg. Alternativet med destruksjon av kjøttet anslås å ha en kostnad på ca 34 kroner pr kg.

Kilde: Protokoll fra Omsetningsrådet