Tankbil med melk
Foto: Bo Mathisen

Tine blir pålagt å redusere melkeprisen med 4 øre i 1. halvår 2019

20. desember 2018

Landbruksdirektoratet har i dag fattet vedtak om at Tine blir pålagt å redusere melkeprisen med 4 øre 1. halvår 2019. Til tross for protester fra både Tine og faglaga står direktoratet fast på sitt opprinnelig forslag som ble sendt på høring. Les mer om forslaget her

Landbruksdirektoratet begrunner vedtaket med at melkeproduksjonen har økt kraftig etter at forholdstallet ble økt i sommer. Det gjør at det blir en større andel av melka som blir brukt til produkter som mottar tilskudd fra prisutjevningsordningen. Dermed frykter de at det blir tomt for “penger i kassen” til ordningen.

Direktoratet anslo i høringsutkastet at det blir brukt ca 25 millioner liter mer melk til produksjon av ost, enn det som var lagt til grunn i juni. Mens de tror det blir brukt ca 15 millioner liter mer til produksjon av tørrmelk og kasein. Begge disse anvendelsene får tilskudd fra prisutjevningsordningen. I tillegg anslås det at innfrakttilskuddet må økes med 12,8 millioner kroner som følge av økt melkemengde. Den siste prognosen fra Tine har litt lavere anslag, men altså ikke nok til direktoratet ville redusere styringsprisen.

Tine reduserer basisprisen med 10 øre fra 1. januar.

I tillegg til en styringspris på 4 øre, gjør høyere innhold av fett og protein i melka at Tine må redusere basisprisen med ytterligere 6 øre for å unngå å overstige målprisen avtalt i jordbruksavtalen. Det er budsjettert med 92 millioner mer i tørrstoffbetaling for kumelk i 2019 sammenlignet med 2018.
Les mer hos Tine medlem

Omsetningsavgifta øker med 6 øre.

Tidligere har Omsetningsrådet vedtatt å øke omsetnigsavgifta med 6 øre fra 1. januar 2019.

Kilde: Landbruksdirektoratet