Tankbil med melk
Foto: Bo Mathisen

Stor melkeproduksjon fører til redusert melkepris neste år

8. desember 2018

Den store økningen i melkeproduksjon i høst fører til at melkeprisen må reduseres i første halvår 2019.  Den siste prognosen fra Tine viser at det kan bli produsert 41 millioner liter mer enn tidligere beregnet i perioden 01.07. 18 til 30. 06.19. Landbruksdirektoratet har for første gang siden 2004 varslet om at det blir en såkalt styringspris på melk. De vil pålegge Tine som markedsregulator å redusere melkeprisen med 4 øre i 1. halvår 2019. I tillegg vil omsetningsavgifta øke med 6 øre pr liter.

 

Omsetningsrådet vedtok fredag å doble omsetningsavgifta fra 6 til 12 øre. Tine hadde foreslått en avgift på 10 øre, men det var et enstemmig råd som gikk inn for 12 øre. Styreleder  i Tine,Trond Reiserstad, sier følgende til Landbruk24 om hvorfor økningen ble større enn det Tine opprinnelig foreslo:

-Rådet har lagt vekt på behovet for løpende likviditet i fondet. Dette var det ikke tatt hensyn til i Tines forslag. Vi aksepterer behovet for økt likviditet.
Ellers er vi opptatt av nøkternhet når det gjelder bruk av omsetningsavgift.  Det er ikke økt forbruk, men behov for likviditet som ligger til grunn for rådets beslutning om økningen fra 10 til 12 øre, sier Reierstad.

Landbruksdirektoratet vil pålegge Tine å redusere melkeprisen med 4 øre

Dette går fram av et høringsbrev fra Landbruksdirektoratet om nye satser i prisutjevningsordningen, høringsfristen er 10. desember. I høringsbrevet skriver Landbruksdirektoratet:  at likviditetsnedbyggingen samlet for satsåret 2018/19 blir i størrelsesorden 50–65 mill. kroner med gjeldende satser Landbruksdirektoratet vurderer det slik at den prognoserte likviditetsreserven ved utgangen av satsåret 2018/19 ikke er tilstrekkelig til å kunne drifte ordningen på en forsvarlig måte, gitt den usikkerhet som ligger i prognosene for samlede avgifter og tilskudd i ordningen for resten av satsåret.

Lars Folland , seniorrådgiver i Landbruksdirektoratet sier til Landbruk24 at de forholder seg til den siste prognosen fra Tine som er basert på et forholdstall på 1,00. Hvis Tine kommer med en ny prognose basert på forholdstallet 0,98, som ble vedtatt i gårsdagens kvotedrøftinger, vil direktoratet legge den til grunn. Folland sier at det er en meget spesiell situasjon at de er nødt til å varsle om styringspris, så vidt han kjenner til skjedde det sist i 2004.

Direktoratet anslår at det blir brukt ca 25 millioner liter mer melk til produksjon av ost, enn det som var lagt til grunn i juni. Mens de tror det blir brukt ca 15 millioner liter mer til produksjon av tørrmelk og kasein. Begge disse anvendelsene får tilskudd fra prisutjevningsordningen. I tillegg anslås det at innfrakttilskuddet må økes med 12,8 millioner kroner som følge av økt melkemengde.

TINE: Ikke rett å sende hele regningen tilbake til bonden

Landbruk24 har fått følgende kommentar fra styreleder i Tine, Trond Reierstad, til forslaget som er sendt på høring:

-TINE har ikke ferdigbehandlet saken, men skal avgi høringsuttalelse innen fristen.
-En må skille mellom økte kostander som skyldes  økt melkemengde og hva som skyldes andre endringer. Vi kan – ut fra det vi har sett – ikke se at det er rett å sende hele denne regningen tilbake til bonden, det må også ligge andre endringer til grunn for forslaget. Vi vil peke på utfordringene knyttet til bevilgningene til konkurransepolitiske tiltak er økt kraftig de siste årene, sier Reierstad.

Kilde: Landbruksdirektoratet.

 

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.