Kyr på beite
Foto: Tine Mediebank

Tine og Bondelaget vil ha lavere styringspris på melk

13. desember 2018

I sitt høringssvar til nye satser for PU-ordningen viser Tine til sin nye prognose for melkeleveranse i 2019. Den er laget etter at forholdstallet ble satt til 0,98 og anslår en samlet leveranse på 1 488 millioner liter. I tillegg tilbyr de at utbetalingene fra PU- ordningen for Tine sin del kan utsettes hvis det blir problemer med likviditeten. Samlet mener de at dette bør tilsi en styringspris på 2 øre. Landbruksdirektoratet foreslår som kjent 4 øre.

Melkeleveransene for november ble som forventet høye, det ble levert 129 millioner liter melk. Dette er i samsvar med den siste prognosen som viser en total produksjon på 1 521 millioner liter i 2018. Fett og proteininnholdet er fortsatt meget høyt, med 4,39 prosent fett og 3,47 prosent protein.

I den nye prognosen for 2019 tror Tine at det blir produsert 1 488 millioner liter i 2019, altså en reduksjon på 33 millioner liter fra 2018. Men de regner med at det aller meste av den reduksjonen kommer i andre halvår. I første halvår, som har betydning for styringsprisen, er det bare beregnet en reduksjon på 5 millioner liter. Prognosemakerne tror den høye melkeytelsen fortsetter inn i det nye kvoteåret.

Bondelaget skriver i sitt høringssvar at de antar at reduksjon i forholdstallet vil virke sterkere i første halvår, og anslår en reduksjon på 16 millioner liter i første halvår. I tillegg mener de at en eventuell styrking av likviditeten bør gjøres når nye satser skal fastsettes fra 1. juli 2019, det vil gjøre at kostnadene kan tas inn i melkemarkedet. Bondelaget anbefaler en styringspris på 1 øre.

Både Tine og Bondelaget skriver at de konkurransepolitiske virkemidlene bør tas ut av prisutjevningsordningen. “Økt
konkurranse i melkesektoren som Stortinget har vært opptatt av, må i stedet finansieres
over Statsbudsjettet.” skriver Bondelaget.

Les alle høringsuttalelser her

Her er en oversikt over gjeldende ordning, altså før de eventuelle endringene som nå er foreslått.

Felleskostnadene som dekkes er følgende. Prognose pr. 1 juli 2018:
Innfrakt: 471 200 000 kroner
Distriktstillegg Nord Norge: 5 900 000 kr.
Distriktstillegg skolemelk: 2 400 000 kr.
Konkurranserettede tilskudd: 178 500 000 kr.
Administrasjonskostnader: 11 400 000 kr.

Her er en oversikt over gjeldende satser:
Positive tall betyr at det betales avgift.
Negative tall betyr at det mottas tilskudd

Prisgruppe 1 (sure smakstilsatte flytende produkter dagligvaremarkedet) 0,00 kr/l melk

Prisgruppe 2 (ikke smakstilsatte flytende produkter dagligvaremarkedet) 1,94 kr/l melk

Prisgruppe 3 (søte smakstilsatte flytende produkter dagligvaremarkedet) 0,00 kr/l melk

Prisgruppe 4 (ferske oster unntatt mysoster dagligvaremarkedet) 0,00 kr/l melk

Prisgruppe 5 (modnede oster og mysoster dagligvaremarkedet) -0,27 kr/l melk

Prisgruppe 6 (geitemelksprodukter dagligvaremarkedet) -0,27 kr/l melk

Prisgruppe 7 (tørrmelk og kasein) -0,90 kr/l melk

Prisgruppe 8 (flytende melkeprodukter industrimarkedet) -0,91 kr/l melk

Prisgruppe 9 (ferske oster unntatt mysoster industrimarkedet) -0,91 kr/l melk

Prisgruppe 10 (modnede oster og mysoster industrimarkedet) -1,02 kr/l melk

Prisgruppe 11 (geitemelksprodukter industrimarkedet) -0,91 kr/l melk

Prisgruppe 12 (oster og geitemelksprodukter merkevareeksportmarkedet) -0,82 kr/l melk

Biproduktgruppe 1 (kremfløteprodukter dagligvaremarkedet) 13,57 kr/l fløte

Biproduktgruppe 2 (smørprodukter dagligvaremarkedet) -3,78 kr/l fløte

Biproduktgruppe 3 (smørprodukter industrimarkedet) -6,17 kr/l fløte

Biproduktgruppe 4 (mysostprodukter dagligvaremarkedet) 2,22 kr/l myse

Biproduktgruppe 5 (mysostprodukter industrimarkedet) 2,22 kr/l myse

Biproduktgruppe 6 (produkter med kjernemelk) 0,00 kr/l kjernemelk

Kilde: Landbruksdirektoratet og Tine Medlem