Rundballpressing
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Slik beregner Budsjettnemnda bondeinntekta

18. april 2021

I det siste har #Bondeopprør21 fokusert på grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene. Landbruk24 prøver her å forklare hvordan Budsjettnemnda beregner inntektene i jordbruket i Totalkalkylen. Alle tall i tabellen er pr . årsverk. (1 845 timer)
I disse beregningene er altså ikke avkastning på egenkapital og kostnader til leie av kvote og jord med. Arbeidstimer utført av familiemedlemmer og andre ansatte er tatt med i antall årsverk. Dermed er det ingen lønnsutgifter i beregningen. 

Du kan finne hele grunnlagsmateriale her

Vi kjenner oss ikke igjen i tallene

Reaksjoner på tallene fra Budsjettnemnda

Inntektsvekst for bonden i 2020

Kilde: NIBIO