Foto: Privat
Foto: Privat

– Vi kjenner oss ikke igjen i tallene

16. april 2021

Bøndene bak #Bondeopprør21 kjenner seg ikke igjen i tallene som i dag ble lagt fram av Budsjettnemnda. Ola Lie Berthling bonde i Overhalla sier han personlig ikke ser noen grunn til å forhandle på ett grunnlagsmateriale som er feil.

Fra traktorsetet i Overhalla ramser Ola Lie Berthling opp det han mener er feil og mangler i tallene.
-Avkastning på egenkapital må trekkes fra før inntekta beregnes.
-Utgifter til leie av melkekvoter og jord må tas med i totalkalkylen
-Jordbruksfradraget må holdes unna inntektsberegningen
-Et årsverk i jordbruket må være det samme som i andre yrker 1 750 timer. (i dag er det 1 845 timer)

-Det er merkelig at et årsverk i jordbruket skal være flere timer enn i andre yrker, det skulle heller vært motsatt i og med at vi må være på vakt 24-7 hverdag som helg, sier Berthling. Det siste jeg fant ut nå er at de normaliserer den arbeidsinnsatsen som blir lagt ned av folk over 67 år. Det som redder det meste av norsk jordbruk er at gårder blir overdratt til svært lave priser innad i familien, og at kårfolk utfører masse arbeid for liten eller ingen betaling. Jeg har kjøpt gård på det åpne markedet, og har ingen kårfolk til å hjelpe meg. Da er virkeligheten at jeg sitter igjen med en ekstremt lav inntekt, sier Lie Berthling.

-Jeg tror ikke de gårdsbrukene som er grunnlaget for referansebruksberegningene er representative for oss som har investert i jordbruket de siste åra. Har en mistanke om at det er et flertall av godt etablerte brukere som har investert lite i det siste, og dermed har høg egenkapital, som leverer regnskap til driftsgranskingene, avslutter Lie Berthling og starter traktoren igjen.

-Vi må ha en nivåheving

Også Arne Manger og Tor Jakob Solberg er klare på at de ikke kjenner seg igjen i tallene som ble lagt fram i dag. Arne Manger som er lokallagsleder i Lesja Bondelag sier han mener at Bondelaget må lytte til medlemmene som ikke kjenner seg igjen i tallene, og vurdere om det er grunnlag for å forhandle med dagens tallmateriale. Han viser til alle reaksjonene de får inn på Facebook-siden for #Bondeopprør21 der bønder legger fram tall som ligger langt under de tallene som ble presentert i dag.

Tor Jakob Solberg sier at det må til en kraftig nivåheving inntektene for alle bønder, den reelle inntekta i jordbruket er under minstelønna som er allmenngjort i tariffavtalen for landbruksarbeid.