Storfeslakt
.Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Kjøttmarkedet uke 37. Varsel om økt storfepris før jul.

9. september 2018

Det ser ut som storfekjøttmarkedet er i ferd med å normalisere seg etter den uvanlig store slaktinga i juli og august. Nortura varsler nå at engrosprisen for storfe vil øke med 70 øre/kg fra 5. november og 50 øre/kg 3.desember. For lam fortsetter den planlagte prisnedtrappinga denne uka med en nedgang på 1, 50 kr/kg i engrospris og redusert sesongtillegg med 50 øre/kg. Se alle detaljer på Landbruksbørsen

En bedre tredjeslått enn ventet i deler av landet, og at det ble enighet om en krisepakke for de som er rammet av tørken, ser ut til å ha roet ned slaktinga av storfe. I uke 37 er slaktes det mindre storfe enn markedet etterspør, det betyr at det ligger an til en liten reduksjon av reguleringslagret som ved utgangen av uke 35 var på 2 150 tonn. Det innføres et frysefradrag på 10 kroner pr. kg for å stimulere til å bruke frosset kjøtt. Sjøl om det har vært mye oppmerksomhet rundt ekstra slakting av storfe, ser det ut som situasjonen er under kontroll. Direktør i Nortura Totalmarked Ole Nikolai Skulberg sier til Landbruk24 at de fortsatt er usikre på hvordan slaktingen blir etter telledatoen 1. oktober.

Det ser altså ut til at ei krone økt omsetningsavgift på storfekjøtt er den eneste negative konsekvensen for de som leverer storfekjøtt denne høsten, når det nå også  varsles en prisoppgang på storfekjøtt i november og desember på tilsammen 1,20 kr. pr. kg., så ser det ut som storfekjøttmarkedet har taklet tørkekrisen godt. Men det betyr også at det er veldig mange storfekjøttprodusenter som nå bruker store penger på å kjøpe fôr, så det blir uansett et økonomisk uår for veldig mange bønder.

Den første prognosen for kjøttmarkedet i 2019 ble lagt fram onsdag,  og den viser at det er svinekjøtt som er det store problemet når det gjelder overproduksjon. Nå ligger det over 6 000 tonn svinekjøtt på reguleringslager, og neste år prognoseres det  et overskudd på 5 400 tonn, basert på en pris på 1,20 kr under målpris. Det eneste som kan redde svinenæringa fra fullstendig kollaps er den “dugnaden” som nå pågår, der det oppfordres til å redusere purketallet med 5 prosent. 

Utredningen om innstramming i konsesjonregelverket som ble lagt fram på mandag vil på sikt kunne føre til en stor reduksjon i svinekjøttproduksjonen, men det vil ikke få noen virkning i år og neste år. I den samme utredningen mener Landbruksdirektoratet at en utkjøpsordning av purker krever at purkekjøtt tas inn i markedsordningen igjen, det vil føre til at den “gule boksen” blir overfylt. Sjøl om Bondelaget er uenige i den vurderingen, er det ingenting som tyder på at det er mulig å få til en utkjøpsordning på kort sikt. Det pågår også et arbeid i Omsetningsrådet med å komme fram til produksjonsregulerende tiltak, men dette er et arbeid som også tar lang tid.

For sau/lam ser prognosen rimelig grei ut for neste år med et underskudd på 200 tonn, men problemet er det lageret som man tar med seg fra i år. Og dette dreier seg i all hovedsak om kjøtt av voksen sau. Sjøl med produsentpriser som nærmer seg null ser det ut som det er vanskelig å omsette sauekjøtt, og det kan være en fare for at “sauen blir den nye høna”. Det kan nok etterhvert bli en diskusjon om forslaget som KLF direktør Bjørn-Ole Juul Hansen lanserte i sommer om å ta voksen sau ut av markedsordningen.