Smågriser
Foto: Heiko Junge / Scanpix .

Produsentråd Svin ber alle kutte purketallet med 5 prosent.

1. august 2018

Produsentråd Svin har på oppdrag av Norges Bondelag satt i gang en aksjon for for å få alle svinebønder i Norge til å kutte purketallet med 5 prosent. Egil Hoen som er med i produsentrådet opplyser at de så langt har fått meget god respons blant svineprodusentene.

Produsentråd Svin er en samling av både små og store svineprodusenter fra hele landet, som leverer til ulike slakterier. Gruppa ble etablert i 2014, forrige gang det var overproduksjon av gris. De er helt uavhengig av både slakterier og faglag. Så langt har de ikke valgt noen leder, men Hoen ser ikke bort i fra at det nå kan bli aktuelt.

I årets jordbruksavtale ble det åpnet for at Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan oppfordre produsentene til å følge markedsregulators råd. Norges Bondelag har nå bedt Produsentråd Svin om å ta på seg oppgaven med å oppfordre svineprodusentene til å følge rådet fra Nortura om å redusere purketallet med 5 prosent. I første omgang vil deltagerne i Produsentrådet ta kontakt med de 250 største produsentene i landet.

Les mer om dette her: Bartnes oppfordrer til svinedugnad

I et skriv som snart blir sendt ut til svineprodusentene skriver produsentrådet følgende: “Vi i Produsentrådet henvender oss til deg som kollega smågrisprodusent, og ber om at du er lojal og slutter opp om målet vi har om ei næring hvor det er balanse mellom produksjon og salg. I denne omgang er det behov for å redusere insemineringen med 5%, etter markedsregulator sin anbefaling. Det vil si at antall fremtidige kull reduseres med 5%. Skal dugnaden lykkes, så må antall fødsler ned 5% hos alle besetninger med purker. Antallet smågris ut i markedet må reduseres.”

Videre skrives det: “Flere og flere produsenter støtter opp om dette. I enkelte fylker er deltagelsen allerede oppe i 80% av purketallet. Av purkeringene har hittil 11 av 12 ringer redusert sine puljer. Både små og store besetninger deltar, også besetninger med høyt innslag av engangspurker.”

Så langt har vi fått veldig god respons sier Egil Hoen, en av svineprodusentene som er med i gruppa, fortelle til Landbruk24. Hoen sier at de er veldig nøye med å holde seg til de oppfordringer som kommer fra markedsregulator, og formuleringene i jordbruksavtalen. De føler seg nå helt sikre på Konkurransetilsynet ikke kan gripe inn i dette.