Olaug Bollestad
Foto: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruket har kastet ut ei livbøye til Bollestad.

6. mai 2019

Kommentar
I morgen kommer statens tilbud i jordbruksforhandlingene. Da får vi se om landbruks- og matminister Olaug Bollestad og resten av regjeringen tar imot den livbøya som jordbruket kastet ut ved å legge fram et moderat krav.

Sjøl om man i år må ta tallene fra Budsjettnemnda med flere klyper salt enn vanlig, kunne jordbruket brukt det store inntektsfallet som er beregnet for 2019 til å kreve et betydelig høyere beløp i årets forhandlinger. Men som forsker Klaus Mittenzwei, skriver i Nationen “Fortiden nulles ut” Det betyr at jordbruket har et sterkt ønske om å få til en avtale i Bollestad sitt første år som landbruks- og matminister.

Hva må så regjeringen legge på bordet for å kunne ha håp om å inngå en avtale. I og med at både Stortinget og regjeringen tydelig har sagt at inntektsgapet skal reduseres er det vanskelig å se for seg at jordbruket kan akseptere en inntektsvekst lavere enn 20 000 kroner, som er det beløpet som prognoseres som inntektsvekst for andre grupper i 2020. Med jordbrukets måte å regne på vil det kreve ei ramme på omkring 1,4 milliarder.

Så bruker det alltid å komme forskjellige forutsetninger og mer eller mindre kreative regnemetoder for å oppnå et ønsket tall, men det er vanskelig å se at det skal være særlig mye rom for “kreativ bokføring” i år. I fjor ble det tatt inn et betydelig beløp i ramma som het “bedret markedsbalanse”, i og med at jordbruket har ansvaret for overproduksjon satte man et tall på hva som ville vært inntektsmulighetene ved markedsbalanse. Med den siste prognosen fra Nortura ser det ut til at det neste år kun er egg og “gammelsau” det blir en betydelig overproduksjon av.

Den store utfordring blir selvfølgelig budsjettmidlene, i og med at jordbruket krever minimale prisøkninger. I fjor la finansminister Siv Jensen 770 blanke millioner på bordet for at Jon Georg Dale skulle få til en avtale med bøndene. Da var KrF på vippen i Stortinget, og Jensen skjønte at de måtte få til en avtale, ellers ville stortingsflertallet overkjøre regjeringen. Nå er KrF i regjering, og Stortinget er ingen trussel lenger. Men det er vanskelig å se at KrF kan leve med et dårligere oppgjør enn fjorårets. Første del av svaret får vi i morgen klokka 12.00, da legger staten fram sitt tilbud.