Tørkeskadd kornåker
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Informasjon til de som er rammet av avlingsskade

8. august 2018

Her publiseres fortløpende informasjon til de som er rammet av avlingssvikt.
Prøver å legge ut linker til all informasjon som ligger åpent på nettet.

Regler for avlingsskadeerstatning. Landbruk24

Priser på halmpressing. NLR

Hvor mye plast på halmen? NLR

Slik berger du halm. Bondelaget

Ureabehandling av halm. NLR

Grovfôrmøte på Jæren, med plansjer. Bondelaget

Du kan så ettervekst, og få tilskudd for endret jordarbeiding. LMD

Viktig å ikke handle i panikk. Tine

Avlingsskade- søk om forskuddsutbetaling. Bondelaget

Kort om erstatninger i årets tørke. Bondelaget

Manglar du grovfôr i år? NLR

Presiseringer til avlingssviktsituasjonen. Landbruksdirektoratet

Plansjer fra “tørkemøte”. Nortura

Plansjer fra “tørkemøte”. NLR

Situasjonsrapport fra Nibio. 

Grovfôrmangel, det fins muligheter. TINE

Ta fôrprøver, du har kanskje mer fôr enn du tror. NLR

Åtte tips for halmpressing. Bondelaget

Kravet til grovfôr i økologisk produksjon reduseres til 50 %. NLR

Så lite grovfôr kan du klare deg med. NLR

Viktig når du slår kornåkeren som helsæd. NLR

Åker til tresking eller fôr. NLR

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise. Bondelaget og Småbrukarlaget

Fôrer halvt om halvt med halm og gras. Norsk Landbruk

Korngrønnfôr kan bli dyre fôrenheter. NLR

Skjema for kjøp og salg av halm. NLR

Ammoniakkbehandling av halm. NLR

Felleskjøpets halmformidling

Ekstrem tørke, ta vare på fôrressurser. Økologisk Norge

Nyttig informasjon om avlingssvikt. Bondelaget

Tine advarer mot å slakte kyr. Nrk

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen. Bondelaget

Om beregning av erstatning og avlingssvikt. Landbruksdirektoratet

Korn til grønnfôr/ helsæd. FKA

Såing av alternative vekster. FKA

Tørke og gjødsling av eng. FKA

Behandling av halm, FKA

Fôring med lite grovfôr. FKA

Tørken vedvarer hva gjør jeg nå? FKA

Nytt grønnfôr på ettersommeren. NLR

Rett pris på halm. NLR

Fôrverdi av halm. NLR

Økonomiske vurderinger ved grovfôrmangel. TINE

Fôring av sau med lite grovfôr. Nortura

Fraråder import av grovfôr fra land med afrikansk svinepest. Veterinærinstituttet.

Tørke og avlingssvikt. Nortura

Halm som fôr. Tips fra Norsk Landbruksrådgiving.

Presiseringer om avlingsskadeerstatning og arealtilskudd. Landbruksdirektoratet

Fôrformidling,nettsted som formidler grovfôr

Felles innsats rundt fôrsituasjonen. NLR

Tenker du å innføre grovfôr fra utlandet? Mattilsynet

Presiseringer knyttet til avlingsskadesituasjonen. Landbruksdirektoratet

Dale endrer  avlingsskadeordningen, og innfører nulltoll på høy og halm

Når bekymringene rundt tørken blir store. Bondelaget

Hvordan klare seg med lite grovfôr. FKA

Grovfôrkrisen, hva bør du gjøre? Nortura

Tørkerammede økobønder kan søke om å bruke konvensjonelt grovfôr

Halm som fôr. NLR

Skal vi la kornet gå til grønnfôr? NLR

Bondelaget samlet landbruksaktører til samordningsmøte om fôrsituasjonen

Avlingsskade, Bondelaget

Småbrukarlaget ber om møte med Jon Georg Dale

Grovfôrmangel. Norgesfôr

Langvarig tørke skaper trøbbel- hva bør du gjøre? Fatland

Grovfôrkrise. Tine/NLR

Langvarig tørke skaper utfordringer. Tine

Livdyrmarkedet og utfordringer sommer og høst. Nortura

Krisemøter om grovfôrsituasjonen. Bondelaget