Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Endringer i produsentprisene på kjøtt fra i dag

3. juli 2023

Fra og med i dag er det endringer i avregningsprisene for alle kjøttslag. Landbruk24 har sammenlignet med prisene fra samme uke i fjor. Det viser at svinekjøtt og lammekjøtt av beste kvalitet har økt mest i pris. 

Eventuelle avtaletillegg og kvantumstillegg er ikke med i denne oversikten.

Storfe

Avregningsprisen for storfe reduseres med kr 0,55 pr kg, og kalv med kr 0,60 pr kg fra mandag 3. juli. Endringen skyldes redusert engrospris, økt trekk for inntransport, økt forskningsavgift, endring i slaktekostnader og økt nødslakttrekk.
Sammenlignet med samme uke i fjor har prisen økt med litt over 3 kr pr. kg.
Se prisene på Landbruksbørsen

Gris

Avregningsprisen for slaktegris økes med kr 0,70 pr kg, purke fl. med kr 0,48 pr kg, og råne med kr 0,27 pr kg fra mandag 3. juli. Endringen skyldes økt engrospris, økt trekk for inntransport, økt forskningsavgift og endring i slaktekostnader. Sammenlignet med samme uke i fjor har prisen økt med litt over 4 kr. pr. kg.
Se prisene på Landbruksbørsen

Sau og lam

Avregningsprisen for lam, ungsau og sau økes i de høyeste klassene og reduseres i de lavere klassene fra mandag 3. juli. Endringen skyldes redusert engrospris for lam, økte slaktekostnader, økt trekk for inntransport, økt forskningsavgift samt endring på differensiering mellom klassene.

Sammenlignet med samme uke i fjor har prisen et lam mellom 16 til 25 kg i klasse R+ har økt med 5,66 kr/kg, mens et lam i samme vektklasse men i klasse O+ har økt med 2,66 kr/kg.
UngSau og Sau i klasse R+ har økt med 1,77 kr/kg, mens for  klasse O+ har prisen gått ned med 1,23 kr/kg.

Se prisene på Landbruksbørsen 

Kylling

Avregningsprisene på kylling er ikke lenger offentlig tilgjengelig på Norturas sider, men de varsler at prisen øker med 19 øre/kg fra og med 3 juli. Noteringsprisen som Landbruksdirektoratet registrerer ved utvalgte slakterier har økt med ca 3, 50 kr/kg siden i fjor på samme tid.

Kilder: Nortura og Landbruksdirektoratet.