Rundballer
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Det finnes fôr, men til hvilken pris og risiko?

22. juli 2018

Tørken fører til at mange bønder mangler store mengder fôr.  Det er helt sikkert mulig å skaffe nok fôr til å unngå en storstilt nedslakting, men spørsmålet er hva det vil koste og hvilken risiko vi er villig til å ta med en eventuell import av grovfôr. Her er et forsøk på en oversikt over situasjonen.

Kraftfôr
Vanlig kraftfôr vil det bli ubegrenset tilgang på, og det er ingenting som tyder på at prisen kommer til å øke mer enn det som er en følge av jordbruksavtalen og normal prisstigning. På karbohydratråvarer har vi akkurat nå en toll på omlag 50 til 70 øre pr kg, verdensmarkedsprisen kan altså stige med 50 til 70 øre uten at det vil virke inn på prisen her i Norge.
På proteinråvarer er situasjonen litt mer usikker, vi har i dag ubetydelig toll på soya og raps. Der kan en stigning i prisen på verdensmarkedet virke inn på prisen i Norge, men framtidskontraktene på de store landbruksbørsene i Chicago og Paris viser denne uken stabile priser det neste året på både korn, soya og mais.
Ca pris pr FEm: 4 kr pr. kg.

Kraftfôr tilpasset grovfôrmangel
Alle kraftfôrleverandørene har utviklet egne blandinger som er tilpasset fôring med lite grovfôr. Dette blir svært aktuelt i år. Roesnitter er mye brukt i disse blandingene, der er det ingen toll innenfor kvotene pr . i dag, så her kan det bli prisoppgang. Landbruksdirektoratet avholder en ekstraordinær auksjon for råvarer til kraftfôr 21. august, slik at aktørene allerede nå kan sikre seg råstoff til spesialblandinger av kraftfôr tilpasset lite grovfôr.
Ca pris pr FEm i dag: 4 kr pr kg

Halm.
Halm er den største fôrressursen som er tilgjengelig i Norge nå. Den kan sørge for “fiber i kosten” til kua, det vil si den er godt tilpasset fôring med store mengder kraftfôr. Hvor mye halm det er realistisk å berge er umulig å anslå, det vi vet er at på Østlandet er det dårlige kornavlinger og dermed lite halm, men det er store arealer. I Trøndelag ser det ut som det blir et brukbart kornår, og dermed også rikelig med halm. Spørsmålet er hvor mye som er mulig å berge?
Her er et forsøk på et  anslag på pris pr FEm på ammoniakkbehandlet halm:
Forutsatt 2 kg halm pr FEm.
Halm på jordet: 0,40 kr pr FEm
Pressing/pakking: 1,50 kr pr FEm
Ammoniakk 1,10 pr FEm
Ca pris pr FEm : 3 kr pr FEm + TRANSPORT
Det er transportkostnadene som avgjør om ammoniakk behandlet halm er et billig eller dyrt fôr.
Ammoniakkbehandling hindrer spredning av floghavre og hønsehirse
Det finnes også alternative behandlingsmetoder for halm

Norsk gras.
Det ser ikke ut som det er vesentlig overskudd noen steder i Norge, bortsett fra enkelte områder i Nord- Norge. Men med det prisnivået som nå avtegner seg på grovfôr bør det stimulere alle til å produsere maksimalt med gras. Det kan  være en mulighet at de som har nok grovfôr i utgangspunktet også reduserer tildelingen av grovfôr og bruker mer kraftfôr. For å kunne selge noe grovfôr til de som har alt for lite. Dette forutsetter en pris på grovfôr langt høyere enn kraftfôrprisen på ca 4 kr pr. FEm.

Importert grovfôr
Etter at det ble tollfri import fra 13 juli, er det allerede mange som har startet eller planlegger å starte med import av grovfôr fra utlandet. Det er umulig å få oversikt over dette markedet pr i dag, men det er tydelig at det finnes fôr tilgjengelig. Det er viktig å ta hensyn til risikoen ved import fra utlandet, les mer i denne artikkelen

Prisene på det som blir tilbudt i dag varierer veldig, men alt ser ut til å være betydelig dyrere enn å kjøpe kraftfôr.
Så det er kun for å skaffe seg nødvendig fiber til drøvtyggere at dette er aktuelt.
Hvordan prisene utvikler seg på importert fôr er vanskelig å si, men de prisene som er i markedet nå, er det i alle fall ingen bønder i resten av verden som er i stand til å betale for å skaffe mat til storfe og småfe.
Les mer om det her

Kilder: Landbrugsbladet, NLR,