Merete Furuberg
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Utenlandske bønder frykter norske importører utnytter fôrmangelen

22. juli 2018

Utenlandske bønder frykter norske importører vil utnytte fôrkrisen ved å overby lokale bønder i utlandet for så å selge det dyrt til desperate bønder i Norge.

Den verste tørken på over 70 år har denne sommeren rammet store deler av norsk landbruk. Avlinger er ødelagt og bønder over store deler av landet har problemer med å skaffe tilstrekkelig fôr til dyrene.

Fredag forrige uke ble tollen fjernet på fôr for å hjelpe tørkerammede bønder. Den siste måneden har over 30 nye registrert seg som fôrimportører hos Mattilsynet.

Nå fryktes det at norske importører skal utnytte tørkekrisen.

– Myndighetene frykter useriøse importører som ser sitt snitt til å utnytte situasjonen og kjøpe grovfôr i utlandet til en billig penge for å selge det dyrt i Norge, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Ann Merete Furuberg til NRK.

Fôrkrise i Europa

Bekymringene har blitt tatt opp i den internasjonale landbruksorganisasjonen La Via Camesina, hvor Norsk Bonde- og Småbrukarlag er medlem.

– Mange har fôrkriser i egne land, og bønder i andre land er redde for at rike nordmenn overbyr og får tak i fôret dyrere enn det lokale bønder klarer å betale, sier Furuberg.

Store deler av Europa er også rammet av tørke denne sommeren på grunn av et høytrykkssystem over nordlige deler av Sentral-Europa.

Island, som har hatt svært gode gressavlinger de siste årene, er blant de landene som har uttalt at de står klare til å hjelpe Norge i fôrkrisen.

Besøkte tørkerammede bønder

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) besøkte torsdag bøndene Hans Edvard Torp og Jon Hermann Woll-Hansen på sistnevntes gård Søndre Rygg i Re i Vestfold. De to bøndene har slått kornåkrene sine for å sikre nok fôr til melkekyrne, slik at de skal slippe å sende dem til slakting.

Mange bønder er skeptiske til å importere fôr fra utlandet på grunn av frykt for at fremmede sykdommer kan spres til norske besetninger.

– Det er den enkelte importør og bonde som velger hvor de eventuelt vil importere fra. Vi har gode rutiner på at Mattilsynet og Veterinærinstituttet gir råd på hvor det er minst risiko å importere fra, sa Dale til NTB.

Landbruksministeren har invitert bondeorganisasjonene til et møte mandag for å diskutere tørkekrisen. Under møtet vil bondeorganisasjonene be regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av den norske matforsyningen.

(©NTB