Halmballer
Foto Colorbox

Åpent møte om muligheter og smitterisiko ved import av fôr

19. juli 2018

Mattilsynet og Veterinærinstituttet inviterer til åpent informasjonsmøte om muligheter og smitterisiko ved import av grovfôr torsdag 19. juli kl 10.00 – 11.00. 

Tørken skaper mangel på grovfôr. Spørsmål er hvilke muligheter som finnes for å importere fôr fra andre land, hvilken smitterisiko det kan utgjøre for dyr og mennesker i Norge og hvilke smittereduserende tiltak som finnes.

Møtet er åpent for alle, men er spesielt rettet mot husdyrnæringen, fôrnæringen og –importører.

Møtet streames her. Første halvdel. 

Alle presentasjoner kan lastes ned her

Program
Velkommen (Mattilsynet)
Fôrsituasjonen (Norsk Landbruksrådgivning)
Smitterisiko og smittereduserende tiltak (Veterinærinstinstituttet)
Muligheter og utfordringer ved import av grovfôr (Mattilsynet)
Spørsmål