Rundballer av halm
Foto: Morten Berntsen

Føler et stort ansvar for å berge halmen i Trøndelag.

19. juli 2018

Leidulv Holan i Steinkjer føler et stort ansvar for å berge mest mulig av halmen i Trøndelag. Selskapet Trønderfor AS er de eneste som driver med ammoniakkbehandling av halm nord for Dovre. -Vi gjør nå alt vi kan for å forberede oss på å behandle mest mulig halm denne sesongen, sier Holan.

Mye tyder på at den største fôrressursen i Norge denne høsten er halm fra Trøndelag. På spørsmål fra Landbruk24 om hvor mye halm de kan klare å behandle, sier Holan at det er været utover høsten som er den avgjørende faktoren. I et normalår behandler de 20- 25 000 halmballer. I år håper de å kunne klare 50 000 baller, ved å utnytte utstyret maksimalt.

Holan regner med at det vil være 12-15 personer som vil være i aksjon når sesongen starter. Da kan de kjøre nesten døgnet rundt. Det er ikke mulig å skaffe til veie mere utstyr til denne sesongen, det er flere måneders leveringstid på slikt utstyr. – I år må vi si at vi desverre ikke har noen konkurrenter i dette markedet, sier Leidulv Holan. Men han har kontakt med entreprenører på Østlandet med utstyr til ammoniakkbehandling , som har sagt seg villig til å komme til Trøndelag å hjelpe til.

Viktig med tørrest mulig halm.
Jo tørrere halmen er, jo lengre kan det gå fra den pakkes inn til den behandles med ammoniakk. Det gjør at de kan behandle mest mulig halm. Men Holan er ganske sikker på at det også i år blir mye  halm med 30 -35 prosent tørrstoff som skal behandles i Trøndelag, og den tåler ikke å ligge lenge.

Allerede har Holan stor pågang fra kornprodusenter som bestiller behandling av halm, noen ser for seg bra fortjeneste på salg av halm i år. Men han advarer mot å tro at dette blir veldig lønnsomt. Ammoniakkbehandlingen av en halmball koster fra 110 kroner og oppover. Trønderfôr bruker de samme sonetilleggene som Felleskjøpet brukte mens de hadde et tilbud om ammoniakkbehandling. Det vil si at det er billigst på Innherred, og litt dyrere jo lengre vekk fra Steinkjer du holder til.

Transport til Østlandet også en utfordring
Det viktigste nå er å berge mest mulig halm, men i neste omgang ser også Holan at det blir ei utfordring å transportere store mengder halm til Østlandet. Han har lang erfaring med transport og salg av fôr, og sier at det i utgangspunktet ikke er så mye ledig transportkapasitet mellom Trøndelag og Østlandet. En eventuell transportstøtte vil selvfølgelig være en stor fordel for å holde kostnadene lavest mulig, avslutter Holan.