Moden hveteåker
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Vi må lengre østover for å få tak i hvete etter tørkesommeren.

24. november 2018

Tørken i sommer førte til at de norske kornavlingene var nesten halvert sammenlignet med et normal år. Felleskjøpet regner med at vi må importere rundt 800.000 korn til dyrefôr og 200.000 tonn til mel.

Se den siste prognosen her

– Det er normalt med import, men behovet er langt større enn vanlig. Sverige og Tyskland er vanligvis de største leverandørene, men fra august til oktober var importen fra Sverige omtrent halvert fra i fjor. Også importen fra Tyskland går ned. Det er særlig Polen, Kasakhstan og Russland som erstatter dette, sier seniorrådgiver Trine Thanh Ha i Landbruksdirektoratet, til Klassekampen

Også flere andre land opplevde avlingssvikt i år, og Russland har blitt storeksportør til Vest-Europa. I likhet med Norge ligger EU an til å doble hveteimporten fra Russland i år. Landet er nå verdens største eksportør av hvete.

– Med klimaendringar og ein meir ustabil geopolitisk situasjon kan vi ikkje ta for gitt at kornressursene automatisk vil være tilgjengelige for alle som har behov, sier direktør Ola Hedstein i Norsk Landbrukssamvirke, til Klassekampen

Oversikt over import av hvete fra august til oktober:
Alle tall i tonn.

Polen: 29 691

Tyskland: 28 615

Russland: 23 352

Sverige: 17 020

Kasakhstan: 10 011

Litauen: 5 979

Storbritannia: 3 267

Ukraina: 604

Danmark: 316

Nederland: 80

Kilde: Klassekampen, NTB og SSB.