Skurtresker i arbeid
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Ny kornprognose: Lite korn, men god kvalitet.

15. november 2018

I dag kom det en fersk kornprognose fra Norske Felleskjøp. Den viser at forventa total kornavling blir på 674 000 tonn. Det er 30 000 tonn mer enn prognosen fra september, men bare 57 % av gjennomsnittet for de siste 5 åra. I et elendig kornår er det to lyspunkt, proteininnholdet i matkveita er historisk høyt 15,1 %, og det er meget god hygienisk kvalitet på kornet. 

Forbruket av kraftfôr til drøvtyggere har økt med 8 % i tredje kvartal, Norske Felleskjøp antar at det vil bli en økning på 10 % i forbruket av kraftfôr til drøvtyggere fra nå og fram til sommeren som følge av grovfôrmangel. Samlet prognoseres det med et behov for å importere 808 000 tonn karbohydratråvare til bruk i kraftfôr. Dette er den største importen noensinne.

Matkorn
Totalforbruket av matkorn er anslått til 339 500 tonn. Den norske produksjonen i år prognoseres til å være på 98 400 tonn, i tillegg ble det overlagret 36 600 tonn fra i fjor. Det betyr at det må importeres 204 500 tonn matkorn. Andelen med norsk matkorn blir dermed omtrent 40 % denne sesongen.

Landbruksdirektoratet følger anbefalingene fra Norske Felleskjøp
Landbruksdirektoratet legger til grunn at markedsregulators prognose er det beste anslaget på tilgang og forbruk gjennom sesongen, og at det er gjort noen skjønnsmessige vurderinger. Det er noe usikkerhet rundt norsk tilgang og kraftfôromsetningen. I prognosen legges det til grunn at karbohydratandelen i kraftfôret vil bli høyere enn estimert trend. Landbruksdirektoratet legger til grunn at dette følges opp etter hvert som faktiske tall for råvareforbruk til kraftfôr foreligger for denne sesongen.
Se hele saken her

Kilde. Norske Felleskjøp