Slakting
Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Tørken har ført til økt slakting

21. august 2018

Den varme og tørre sommeren har ført til høy aktivitet på slakteriene. Fatlands slakteri på Østlandet slaktet tre ganger så mange storfe som normalt i juli.

– Vi har hatt 200 prosent flere dyr til slakt enn vanligvis i juli. En normal uke på sommeren ved Oslo-avdelingen slaktes 100 dyr, nå har det vært 300, forteller konsernsjef Terje Wester i Fatlands slakteri til Nationen.

Fatlands slakteri på Jæren har hatt en økning på 59 prosent, mens økningen på Ølen har vært 46 prosent i juli. Hos Nortura ble det slaktet rundt 22.000 dyr fra uke 28 til 32, 4.000 flere dyr enn på samme tidspunkt i fjor.

– Siden vi ikke automatisk spiser mye mer kjøtt enn vanlig, blir mer sendt på fryselager. Vi har stor tro på at norsk mat står sterkt blant forbrukerne, slik at vi får omsatt dette kjøttet i tida framover, sier assisterende kommunikasjonssjef Eskil Pedersen.

Bøndene har krevd krisehjelp fra staten etter sommerens tørke i Sør-Norge. Mandag møttes delegasjoner fra Bondelaget, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks- og matdepartementet for å starte forhandlinger.

Bøndenes delegasjoner la på bordet flere krav for å hjelpe både korn- og husdyrbønder så vel som grønnsaks- og fruktprodusenter. De frykter konkurs og varig skade på norsk matproduksjon om de ikke får en krisepakke som monner.

Les mer om jordbruketskrav her

Regjeringens forhandlingsleder Leif Forsell ville ikke kommentere kravene, men lovet å komme tilbake til motparten med et svar så snart som mulig