Furuberg, Forsell og Bartnes
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Jordbruket krever økte erstatningssatser i krisepakken

20. august 2018

De såkalte tilleggsforhandlingene om en krisepakke for jordbruket startet i dag. Jordbruket la fram et kravdokument som så langt ikke er offentliggjort. Men så langt Landbruk24 erfarer inneholder jordbrukets krav blant annet økte erstatningssatser for grovfôr og korn, og en heving av maksimal erstatning opp til 1,5 millioner kroner pr. foretak.

Basert på Landbruk24 sine kilder kreves det blant annet følgende.

-Erstatningssatsen for grovfôr økes med 40 % opp til 5,40 kr. pr. FEm. Det åpnes for individuell vurdering av normalavlingsnivå ved avlingsskade på gras.

– Det skal gis erstatning for innmarksbeite, normalavling for innmarksbeite settes til 40% av av fulldyrket eng.

-Taket på avlingsskadeerstatning økes fra 750 000 til 1,5 millioner kroner pr. foretak.

-Erstatningssatsene for korn økes med 20 øre.  Det betyr følgende satser for korn:
Hvete: 3,05 kr. pr. kg.
Bygg: 2,60 kr. pr. kg.
Havre: 2,45 kr. pr. kg.

I tillegg er det kjent at det kreves:
-Tilskudd til transport av norskprodusert grovfôr
-Redusert egenandel for grønnsaker, frukt, bær og potet.
-Oppsplitting av vekstgruppe grønnsaker.
-Utsatt frist for investeringer som det er gitt tilskudd til.