Furuberg, Bartnes og Dale
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Jordbruket starter forhandlinger om en krisepakke.

20. august 2018

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag møter forhandlingsleder Leif Forsell i tilleggsforhandlingene mandag ettermiddag til første møte om en krisepakke.

Det første av det som trolig blir flere møter de neste dagene, starter mandag klokken 15.30, skriver Nationen. Målet er å komme til enighet med staten i løpet av august, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag til avisen.

– Målet er at det skal være en rask prosess. Dette handler om likviditet og forutsigbarhet for bønder i krise. Det å få klarhet i situasjonen så fort som mulig er viktig for bønder som må ta raske beslutninger, sier Skorge.

Møtet finner sted i Landbruks- og matdepartementet lokaler, og fra statens side er det forhandlingsleder Leif Forsell som vil sitte på den andre siden av bordet. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) deltar ikke på møtet, men er opptatt i regjeringskonferanse, får NTB opplyst.

Bondeorganisasjonene sendte 9. august krav til regjeringen om at det settes i gang tilleggsforhandlinger av jordbruksavtalen der målet er å få på plass en krisepakke for bønder som har blitt hardt rammet av sommerens vedvarende tørke. Hovedavtalen – utgangspunktet for de årlige jordbruksforhandlingene, åpner opp for ekstra forhandlinger dersom det oppstår uforutsette og alvorlige hendelser.

Lederen i jordbrukets forhandlingsutvalg og i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, sier han håper møtene de neste dagene vil resultere i en krisepakke.

– Det er en alvorlig situasjon for landbruket – myndighetene og næring må samarbeide for å finne de beste løsningene for landbruket, sier Bartnes.

Både Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget har hele veien vært klare på at friske midler er nødvendig for å håndtere den ekstreme situasjonen.

Regjeringens forhandlingsleder Leif Forsell vil ikke kommentere kravene.

– Vi kommer tilbake med vår respons så snart som mulig, sier han til NTB og opplyser at det foreløpig ikke er avtalt noe nytt forhandlingsmøte.

Han er enig med organisasjonene i at det er viktig å få en rask avklaring, og også at bøndene får de ekstra utbetalingene så snart som mulig.

Jordbrukets krav

Jordbrukets forhandlingsutvalg har i dag overlevert sine krav til tilleggsforhandlingene.

Jordbrukets forhandlingsutvalg ber om at avlingsskadeordningen forsterkes med følgende tiltak:

  • Frakttilskudd ved innkjøp av erstatningsfôr av gras og halm
  • Økt sats for erstatning av avlingsskade på egenprodusert grovfôr
  • Individuell vurdering av normalavlingsnivå ved avlingsskade på gras
  • Erstatning for avlingsskade på innmarksbeite
  • Utvidelse av øvre tak for utbetaling av avlingsskadeerstatning
  • Oppsplitting av vekstgruppe «grønnsaker»
  • Redusert egenandel for grønnsaker, frukt, bær og potet
  • Økte erstatningssatser for korn
  • Utsatt frist for gjennomføring av investeringsprosjekter

 

Den eksisterende avlingsskadeordningen er et godt fungerende virkemiddel for å håndtere avlingsskade, men er ikke tilstrekkelig i den ekstreme tørkesituasjonen vi nå har opplevd. En lignende tørkeperiode er ikke registrert på mer enn 100 år.
-Det er derfor tvingende nødvendig at den eksisterende avlingsskadeordningen utvides og forsterkes for årets vekstsesong, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ann Merete Furuberg.
På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å overskue alle konsekvenser av tørkekrisen. Det kan derfor bli nødvendig med tiltak ut over de ovennevnte tiltakene, sier Furuberg.

– Vi foreslår en bredde av målretta tiltak for å gi de bøndene som er ramma økonomisk trygghet til å ta de riktige beslutningene om videre drift. Det haster å få avklart dette, og målet er ei rask avklaring i løpet av august, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Jordbruket ba regjeringa om krisepakke allerede 23. juli i år. Kravene som ble lagt fram i forhandlingsmøtet i dag, er noe justert etter hvordan vær- og vekstsituasjonen har endra seg de siste ukene

(©NTB)

Kilde: Pressemelding fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag og nettsida til Norges Bondelag