Tømmer ved skogsbilveg
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tømmerprisene går ned

22. januar 2020

Etter at tømmerprisene nådde en topp i mars 2019 er de nå på veg ned i hele landet, det skriver Norsk Skogbruk. Det snakkes om en reduksjon fra 20 til 70 kr. pr m³. 

Her er en tabell som viser utviklingen de siste to åra for alt tømmer.

Daglig leder i Nortømmer, Per Kveseth, sier til Norsk Skogbruk at nedgangen der er størst for massevirke. – Reduksjonen i massevirket varierer fra 40 til 60 kroner. Og for sagtømmer er prisen satt ned med 20 til 30 kroner. Selv om nedgangen kan oppfattes dramatisk, er fortsatt massevirkeprisen på gran historisk ganske god.

Markedssjef Håkon Bakken i Glommen Mjøsen sier at de der har redusert sagtømmerprisen med 20-40 kroner avhengig av treslag og geografi, og at massevirket har gått ned med 30-60 kroner.
-Billeproblematikken i Mellom-Europa har vært altoverskyggende, først og fremst for sagtømmeret. Og det drar med seg furuprisen siden gran og furu er substituerbare varer. Etter- spørselen etter trelast er god og stabil, så det er bare overproduksjon som har skapt prisreduksjonen nå, sier Bakken til Norsk Skogbruk.

Vi ligger nå på en pris nå som er 60-70 kroner under toppnivået for massevirket, og noe tilsvarende for sagtømmer av gran. På furu har det vært mindre endringer, forteller  markeds- og produksjonssjef Hans Erik Røra i AT Skog.

Salgssjef Jostein Smemo i Allskog forteller at prisene har gått ned i området 15-25 kroner fra høsten 2019. Og sammenlignet med vinteren 2019 er prisen redusert med 30-50 kroner.

Les også: Rekordstor hogst i 2019

Kilde: Norsk Skogbruk og Landbruksdirektoratet