Tømmer
Illustrasjonsfoto

Rekordstor hogst i 2019.

22. januar 2020

Skogeierne solgte over 11 mill. kubikkmeter tømmer til industriformål i 2019, viser tall fra Landbruksdirektoratet. Det er over to prosent mer enn i 2018, og i siste 10-års periode har volumet økt år for år. Tømmeret har en bruttoverdi på over 4,8 milliarder kroner for skogeierne.

Hogsten øker mest på vestlandet
Det er på Østlandet vi har mest skog og det er her det hogges mest. De nye fylkene Innlandet og Viken står til sammen for 2/3 av hogsten. Men hogsten øker mest i Vestlandsfylkene, her er det en økning på 14 prosent fra 2018. I Trøndelag er hogsten derimot redusert noe de senere årene.

Les mer om avvirkning og tømmerpriser på Landbruksdirektoratets statistikksider

Kilde: Landbruksdirektoratet