Ammekyr som mangler fôr
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Tollen på storfekjøtt settes opp, ekstraordinær tollkvote på kraftfôrråvarer

15. juli 2018

Tollen på import av storfekjøtt til Norge settes opp på tirsdag  melder NRK .
10. august vil Landbruksdirektoratet auksjonere en ekstraordinær tollkvote for råvarer til kraftfôr. 

Det var Landbruksdirektoratet som tidligere denne uken vedtok å øke tollen, etter at Nortura anmodet direktoratet om å gjøre dette.

Bakgrunnen er tørken i Norge. Den har ført til at flere dyr enn normalt slaktes, og Norturas fryselagre er snart fulle.Direktør Ole Nikolai Skulberg i Nortura totalmarked sier at den økte tollen i praksis betyr at importen av storfekjøtt vil stoppe opp.

Det har vært nedsatt toll helt siden mai, sjøl om vi har hatt full markedsdekning av norsk storfekjøtt. Les mer om det i denne saken

Det blir også en ekstraordinær auksjon med tollkvoter for råvarer til kraftfôr 10. august. På grunn av økt og endret etterspørsel etter kraftfôr som følge av omfattende avlingssvikt for grovfôr har markedsregulator Norske Felleskjøp anmodet om en ekstraordinær tollkvote for råvarer til kraftfôr. Markedsregulator har lagt fram oppdatert prognose for forbruk av korn og anbefalt en kvote. Endelig vedtak om ekstraordinær tollkvote blir gjort 7. august.

På grunn av implementering av nye kvoter etter artikkel 19-avtalen er det påmeldingsfrist 8. august kl. 16 for auksjoner som skal avholdes 21. august. Vi ønsker ikke å avbryte fristen i forkant. Dette betyr at ekstraordinær auksjon vil måtte avholdes etter dette.

Kilde: Landbruksdirektoratet og NTB