Storfekjøtt
Foto Morten F. Holm / SCANPIX

Overdekning av storfekjøtt, mens tollen er nedsatt.

22. juni 2018

Neste uke er det er overdekning av storfekjøtt, Nortura antar at det må fryses inn 1000 storfeskrotter. Samtidig er tollen på storfekjøtt bestemt nedsatt fram til 6 august. Direktør i Nortura Totalmarked Ole Nikolai Skulberg, skriver til Landbruk24 følgende.  -Både KLF, Nortura og Landbruksdirektoratet følger dette tett, og det er presisert ovenfor hele bransjen at norsk storfe SKAL tas unna før import. Dersom aktørene i kjøttbransjen velger import fremfor norsk vil import til redusert toll stenges.

Her er hele forklaringen fra Skulberg på den spesielle situasjonen:

-“Bransjen og Landbruksdirektoratet har hatt et sterkt ønske om å få bedre forutsigbarhet knyttet til administreringen av tollvernet. I utgangspunktet skal åpning for import til redusert toll vurderes 5 uker av gangen.
Når det nå er åpnet for import samtidig som en ser innfrysing av storfe kan det virke urimelig. Årsaken til at det nå fryses inn norsk storfe er at slaktingen er høyere enn behovet for storfe samlet sett. Det er ikke import som presser norsk storfe til innfrysing. Både KLF, Nortura og Landbruksdirektoratet følger dette tett, og det er presisert ovenfor hele bransjen at norsk storfe SKAL tas unna før import. Dersom aktørene i kjøttbransjen velger import fremfor norsk vil import til redusert toll stenges.
Oss bekjent er det nå kun snakk om en svært begrenset import av halalslaktet storfe som vi ikke har i Norge.”

Alle detaljer om kjøttmarkedet kan du se på Landbruksbørsen