Kyr på beite
Foto: Tine Mediebank

Tine vil be om en økning i melkekvotene

13. august 2018

Tine vil sende en anbefaling til Landbruks- og matdepartementet og be de vurdere kvoteregelverket.– Vår vurdering er at en endring av kvotene vil kunne sikre tilstrekkelig med melk, ved at de områdene som ikke er rammet av tørken kan øke sin produksjon, sier Johnny Ødegård i Tine til Dagens Næringsliv

Når vi kommer til høsten og vinteren befinner vi oss i en situasjon vi ikke har vært i tidligere, og vi har derfor heller ikke sammenligningsgrunnlag, så det er ikke så lett å sette prognoser, sier Johnny Ødegård, direktør for rådgivning, medlemsservice, politikk og samfunnskontakt i Tine.

Q- meieriene anbefaler forholdstall opp mot 105.

Tine innkalte denne uka aktørene i meierisektoren til et bransjemøte, der deltok blant andre Bernt Myrdahl fra Q-meieriene.

-Vi nevnte at det er fornuftig å øke kvotetaket eller forholdstallet. Det bør være opp mot 105, det høyeste man har økt til tidligere er 107, sier Myrdahl til Dagens Næringsliv og legger til:
– Det er en risiko å gjøre det, man kan risikere å få for mye melk. Men dette kan man også lage tørrmelk av og lagre. Jeg tror det viktig å sette taket så høyt som mulig slik at de bøndene som har mulighet til det kan øke produksjonen. Et nivå mellom 104 og 105 mener våre melkebønder er et riktig nivå.

Som Landbruk24 skrev før helga, viser de foreløpige prognosene en liten nedgang i melkeproduksjonen

Det er berammet et møte 22. august, der avgjørelsen om eventuelle endringer blir tatt.