Kyr på beite
Foto: Tine Mediebank

Fersk prognose viser en liten nedgang i melkeproduksjonen

11. august 2018

En fersk prognose fra TINE viser en relativt liten nedgang i melkeproduksjonen i år. Tine understreker at det er større usikkerhet enn vanlig knyttet til prognosen. Det laveste anslaget er nå på 1483 millioner liter, som er 13 millioner liter (0,9%) mindre enn prognosen fra juli. Forholdstallet for kumelkkvoter ble økt fra 0,98 til 0,99 i juni. Det er nå knyttet stor spenning til et møte mellom avtalepartene 22. august, der det skal vurderes om det blir endringer i forholdstall eller kvoteregelverk.

Melkeleveransen i juli måned økte med 1,1 prosent i forhold til i 2017. God fôrkvalitet og økt bruk av kraftfôr har gjort at ytelsen pr. ku har økt. Leveransene hittil i år fram til utgangen av juli har gått ned med 0,8 prosent.

Prognosen
Alternativ 1: Økt avdrått med 1,1 % frå august til desember og 3 % auka slakting frå august til oktober.
Dette vil gi en samlet leveranse for 2018 på 1488 millioner liter.

Alternativ 2: Økt avdrått med 0,5 % frå august til desember og 10 % slakting i oktober, i tillegg til 3 % i august og september.
Dette vil gi en samlet leveranse for 2018 på 1483 millioner liter.

Tine skriver følgende i prognosen: “Dette er ein situasjon som vi ikkje har vore i før og difor er det svært usikkert kva
effekt fôrsituasjonen vi få. Det er venta at produksjonen vil skje på færre dyr og med høgare avdrått når det er fôrmangel. Det er derfor venta auka slakting og auka avdråttsnivå som er basisforutsetningane i
prognosa”

Kilde: Tine