Kyr på beite
Foto: Tine Mediebank

Tine vil ha ny vurdering av melkekvoter for 2018

16. juli 2018

Tine har i dag sendt brev til faglaga og Landbruks- og matdepartementet der de ber om en ny vurdering av forholdstall og overproduksjonsavgift. De ber om et møte tidlig i august. TINE har ikke konkludert hvilke tiltak de vil anbefale.

Her er hele brevet fra TINE.

Vi viser til brev fra TINE datert 29.mai 2018 hvor vi ba Landbruks- og matdepartementet justere
forholdstall for kumelk-kvote og drøftingsmøte 14.06 2018 hvor LMD besluttet å øke forholdstallet
for kumelkkvote fra 0,98 til 0,99.

Siden møtet 14.06.18 har situasjonen forverret seg kraftig. Uvanlig lite nedbør og høye
lufttemperaturer har gitt krevende vekstforhold i store deler av landet. Det registreres økende
slakting av storfe. Oppdatert prognose datert 5. juli, anslår, til tross for økning i forholdstallet, en
landsleveranse på 1494 millioner liter melk. Det understrekes at det er stor usikkerhet knyttet til
prognosen som følge av fôrsituasjonen.

I mange deler av landet kan situasjonen fortsatt avhjelpes dersom det kommer regn de nærmeste
dagene, men værprognoser indikerer ikke vesentlige nedbørsmengde. Det er en økende fare for
underskudd av melk utover høsten og vinteren. Vi merker også økende uro i markedet med
spørsmål fra våre kunder om leveringsevne.

TINE ber derfor avtalepartene om en ny gjennomgang av kvoteordningen for kumelk tidlig i
august. Aktuelle tiltak kan være en endring av forholdstall eller overproduksjonsavgift for 2018.
TINE har foreløpig ikke konkludert med hvilken anbefaling vi vil gi, men mener det er viktig å
allerede nå sette av tid til en gjennomgang, så vil vi bruke tiden de neste to -tre ukene til
å analysere situasjonen.

Kilde: Tine Medlem