Griseskrotter
Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Svinekjøttlageret er halvert.

8. desember 2018

De siste tallene fra Nortura Totalmarked viser at lageret av svinekjøtt er halvert. På det meste lå det over 6000 tonn svinekjøtt på lager, nå en måned senere nærmer det seg at det “bare” ligger 3000 tonn på lager. Stor etterspørsel før jul og reguleringseksport (1 728 tonn pr. uke 48.) har bidratt til den raske tømmingen. 

Når vi samtidig vet at det har vært en betydelig nedgang i insemineringstallene de siste månedene, ser det ut som det er gode muligheter for bedre balanse i markedet  for svinekjøtt neste år. I tillegg har altså Omsetningsrådet vedtatt at inntil 4000 purker kan kjøpes ut neste år, påmeldingen til den ordningen åpner mandag 10. desember. Det store spørsmålet er om hvor mange avlpurker som blir meldt inn?

Et tredje tiltak som kan få stor betydning for svineproduksjonen framover er den varslede innstrammingen i bruken av såkalte engangspurker. I årets jordbruksavtale står det at “Landbruks- og matdepartementet vil sende eventuelle forslag til endringer på ordinær høring. Det legges til grunn at aktuelle endringer i forskrifter og overgangsordninger kan tre i kraft fra 1.1.2019″ Vi kan nå slå fast at den fristen vil ikke departementet klare å holde. Det er stor spenning i svinenæringa knyttet hvilke endringer og ikke minst overgangsordninger departementet vil foreslå.

Sjekk ut alle detaljer om kjøttmarkedet på Landbruksbørsen

Kilde: Nortura Totalmarked