Korn
Illustrasjonsfoto

Strammer inn importkvoten for matkorn

18. mai 2021

Landbruksdirektoratet har i dag fastsatt kvotene for den siste auksjonen for import av korn denne sesongen. De følger anbefalingen fra Felleskjøpet Agri om å redusere kvoten for matkorn 

Kvotene blir på 94 000 tonn fôrkorn og 31 000 tonn matkorn. Auksjonene åpner for bud 19. mai kl. 0700.

Kvoten for matkorn er redusert med 3 000 tonn fra forslaget til markedsregulator. Bakgrunnen for dette er at markedsregulators forslag inneholder et behov for 3 000 tonn mathavre. Landbruksdirektoratet fastsetter kvotene etter forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer, og havre er ikke inkludert i matkornkvoten i forskriften. Det kan holdes auksjon for denne mengden med havre etter dispensasjon fra Landbruks- og Matdepartementet.

Sesongens tredje prognose fra markedsregulator Felleskjøpet Agri viser at avlingene er litt større  enn i fjor, og at de er noe større enn prognosert i november. Det ser ut til at totalavlingen blir på 1 267 000 tonn korn, erter og oljefrø mot prognosert tilgang på 1 258 000 tonn i november. Til sammenligning var totalavlingen i 2019 på 1 261 100 tonn.

Kilde: Landbruksdirektoratet.