Purke med grisunger
Foto: Tore Mælumsæter

Stor forskjell på dyrevelferdsreglene for svin i Norge og EU

17. desember 2019

I forbindelse med at det nå importeres fersk ribbe fra EU, ble det i en reportasje på NRK sagt at regelverket for dyrevelferd er det samme i Norge og EU. Dette er ikke riktig, det er betydelige forskjeller. Det er også viktig å merke seg at det er store ulikheter innenfor EU når det gjelder regler for dyrevelferd.

Veterinær i Norsvin, Peer-Ola Hofmo ramser raskt opp noen av de viktigste punktene der Norge har strengere krav enn EU, når Landbruk24 tar kontakt. 

-Kastrering kan kun utføres av veterinær, med bedøvelse og smertestillende midler. 

-Forbud mot halekupering. 

-Forbud mot å fiksere purker

-Krav om tett golv på liggeplass 

I tillegg er det godt kjent at forbruket av antibiotika er mye høyere i de aller fleste EU- land. Hofmo understreker at det er stor forskjell på regelverket i de ulike land i EU. Sverige og Finland har nesten like strengt regelverk som Norge, mens mange land kun forholder seg til minimumsreglene som er fastsatt av EU.

Se pressemelding fra Norsvin her

Myhr: Importørene setter krav til sine leverandører

Det var markeds og kommunikasjonssjef i KLF, Endre Myhr som uttalte seg til NRK. Når Landbruk24 ber om en kommentar til ulikhetene i regelverket i Norge og Eu får vi følgende svar:

-Jeg ser at svaret som ble sendt i radio ikke gir det detaljerte bildet av den statusen, og det var som du hører heller ikke hovedfokus i saken. Det ble bl.a. ikke med at det er hver importør som selv setter kravene til sin leverandør. 

-Detaljene i dyrevelferdsstatus er mye mer nyanserte. De fremgår best av fjorårets utgave av Kjøttets tilstand fra Animalia. Der var det  en fagartikkel om dyrevelferdsmerking. Der har vi også et tabelloppsett som sammenligner dyrevelferdsregelverket mellom Norge og EU . Tabellen viser en del likheter, men også noen klare ulikheter mellom regelverket i Norge og EU.

Her er et utdrag av tabellen i  Kjøttets tilstand utgitt av Animalia. Dette gjelder slaktegris.I det nye dyrevelferdsprogrammet som nå blir forskriftfestet er det krav om dokumenterte veterinærbesøk i Norge.

Se hele tabellen på side 27 i Kjøttets tilstand