Traktor på åkeren
Illustrasjonsfoto: F. Meyer.

Stillheten må ikke senke seg over jordbruket

1. mars 2022

Kommentar
På en og samme dag kom det to oppsiktsvekkende nyheter i norsk jordbrukspolitikk. #Bondeopprøret meldte på Facebook  at de trer til side, og to timer etterpå kom meldingen om at Anders Nordstad fratrer som generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Både Nordstad og #Bondeopprøret har utfordret faglag, samvirkeorganisasjoner, matvarekjeder og departement. De har formidlet en usminket versjon av den økonomiske virkeligheten i norsk jordbruk.

Ut ifra det Landbruk24 erfarer er det styret i Bonde- og Småbrukarlaget som har bedt Nordstad fratre, men det er ingen som vil bekrefte dette offentlig. Mye tyder på at det ble for krevende for ledelsen i organisasjonen å ha en generalsekretær som utfordret makta i norsk jordbruk. For sjøl om Bonde- og Småbrukarlaget ofte har vært uenige i mye av det som har blitt vedtatt i jordbrukspolitikken, har de stort sett “latt seg displinere” for å låne et utrykk fra en feilsendt SMS fra tidligere departementsråd Leif Forsell under jordbruksforhandlingene for noen år siden.

Hvorfor #Bondeopprøret i dag melder at de trer til side er det ingen som har fått noe svar på så langt. De som har har svart og kontaktet media døgnet rundt i snart ett år, vil plutselig ikke si noen ting. Det er lite trolig at vi har hørt det siste fra de fem opprørerne, men nå overlater de i alle fall midlertidig banen til faglaga. Og det blir opp til det organiserte jordbruket å innkassere resultat av den oppmerksomhet, kunnskap og bevissthet om jordbrukets situasjon, som opprørerne har spredt blant politikere, bønder og vanlige folk.

Det er ingen grunn til å trekke et lettelsens sukk hverken i LMD eller Landbrukets Hus, over å være kvitt noen bråkmakere som har laget mye støy. Jordbruket står midt oppe i en krise, og nå trengs det handling.  Stillheten må ikke senke over jordbruket nå, vi trenger hver eneste bonde som kan produsere mat i en urolig verden.