Foto. NBS
Foto. NBS

Anders Nordstad går av som generalsekretær i Bonde-og Småbrukarlaget

1. mars 2022

Anders Norstad fratrer sin stilling som generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag med virkning fra 1. mars 2022.

– Jeg har lagt ned en innsats for å løfte både Norsk Bonde- og Småbrukarlag og norsk matproduksjon opp og fram i samfunnsdebatten, fordi jeg mener det er ekstremt viktig at både jordbruket selv, norske myndigheter, norsk matindustri, norsk dagligvarehandel og norske forbrukere må ta inn over seg hva som nå står på spill. Alle må bidra for at vi sammen skal kunne løse samfunnsoppdraget: å ha en bærekraftig matproduksjon i landet vårt i fremtiden, sier Anders Nordstad.

– NBS takker for det arbeidet Anders har gjort i organisasjonen, spesielt hans evne til å sette landbruk på dagsorden i media, sier leder Kjersti Hoff.

Assisterende generalsekretær Vilde Haarsaker konstitueres som generalsekretær fra 1. mars 2022.

Landbruk24 har snakket med leder i Bonde- og Småbrukarlaget Kjersti Hoff,  men hun har ingen kommentarer utover pressemeldingen. Heller ikke tidligere generalsekretær Anders Nordstad vil gi ytterligere kommentarer.

Kilde: Pressemelding fra NBS