Tørkeskadd kornåker
Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix

Søk om avlingsskadeerstatning så raskt som mulig.

3. oktober 2018

Fristen for å søke erstatning etter tørkesommeren er 31. oktober, men seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet oppfordrer bøndene til å ikke vente til fristen, men søke så raskt de har nødvendig dokumentasjon. – Ved å søke nå er det lettere å få hjelp til å søke, og bøndene får raskere svar, sier Eide.

Så langt er det utbetalt rundt 123 millioner kroner i erstatning for svikt i avlinger etter den tørre sommeren i år. I snitt er utbetalingen 111.000 kroner.

Det opplyser Landbruksdirektoratet.

En prognose fra 15. september tilsier at det vil komme over 12.000 søknader om erstatning. En tredel av søknadene ventes å komme fra Oppland, Oslo og Akershus.

Prognosene peker også mot at gårdbrukere vil søke erstatninger på over 1,3 milliarder kroner, opplyste direktoratet i september. Beløpet er 200 millioner kroner høyere enn prognosen fra august.

Tallet på søknader er vesentlig høyere enn i et gjennomsnittsår, da det kommer rundt 700 søknader om avlingsskadeerstatning.

Her finner finner du en oversikt over regelverket for avlingsskadeerstatning

NTB