Foto: Norges Bondelag
Foto: Norges Bondelag

Slik slår kompensasjonen ut på referansebrukene

28. oktober 2021

Her er et oppsett over utslagene på referansebrukene etter at kompensasjonen fra tilleggsforhandlingene er fordelt. Det er viktig å understreke at det kun er kostnadsvekst på gjødsel (beregnet 8. september) og økte byggekostnader som er kompensert.

Det er lagt inn 30,2 % kostnadsvekst på gjødsel, 8,7% på vedlikehold bygninger og 1,9 % på kapitalslit bygninger.

 

 

Fordeling av kompensasjon

Kulturlandskapstilskuddet øker med 53 kroner pr. dek.

Arealtilskuddet for korn øker med 32 kroner pr. dek.

Arealtilskudd potet øker med 150 kr/dek

Arealtilskudd grønnsaker øker med 200 kr/dek

Arealtilskudd frukt og bær øker med 100 kr/dek.

Husdyrtilskudd for melkekyr økes med 440 kr/dyr

Husdyrtilskudd for ammekyr økes med 110 kr/dyr

Husdyrtilskudd for andre storfe økes med 28 kr/dyr

Husdyrtilskudd for sau økes med 15 kr/dyr

Husdyrtilskudd for melkgeit økes med 50 kr/dyr

Distriktstilskudd for frukt og bær økes med 85 øre/kg.

Utdrag fra protokollen:

Partene viser samtidig til at om lag 2/3 av jordbrukets inntekter er markedsinntekter og at økning i markedsinntektene også må bidra til inntektsdannelsen.
Partene vil vurdere særskilt hvor stor kostnadsveksten ble for gjødsel, bygningsmaterialer og elektrisk kraft i 2021/2022 og håndtere dette som en del av
helheten, både på inntekts- og kostnadssiden, med utgangspunkt i et nytt fullstendig grunnlagsmateriale til forhandlingene i 2022.

Les hele protokollen her

 

Kilde: Norges Bondelag