Sauer på fjellbeite
Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Sauekjøtt har ikke blitt destruert, men noe blir eksportert til Oman

30. oktober 2019

I NRK- programmet Matsjokket som sendes i kveld er det fokusert på det store lageret av sauekjøtt. Nortura sier til Landbruk24 at de ikke har destruert sauekjøtt så langt. Men på samme måte som i fjor blir det eksportert ferskt sauekjøtt til Oman. Nå bygger det seg også opp et stort lager av lammekjøtt.

Landbruk24 har stilt noen spørsmål til Hilde-Kari Skarstein, markedssjef i Nortura Totalmarked kjøtt og egg i Nortura, om situasjonen i markedet for sau og lammekjøtt.

Har det blitt destruert/eller er det planer om å destruere sauekjøtt?

-Det har så langt ikke blitt destruert sauekjøtt som har gått ut på dato. Nortura jobber aktivt for å få solgt reguleringslageret før det kommer så langt. Hvis det ikke lykkes kan det hende at vi på nyåret ikke har noe annet valg enn å sende noe utgått vare til destruksjon.

Blir det også i år eksportert ferskt sauekjøtt til Oman?

-Ja, det blir eksportert sauekjøtt til Oman i regi av Nortura.

I år ser det ut som salget av lammekjøtt er redusert, og at det ligger an til et stort lager av lammekjøtt.
Har dere noen forklaring på hva som skjer i markedet?

-Nortura har hatt en økning i sitt totale lamme-salg til dagligvare- og storkjøkken-markedet i høstens sesong på + 7,7% i volum. Vi har imidlertid samtidig hatt en tilsvarende og større volum-nedgang i salget til våre industri-kunder. Nedgangen i industrisalget antas å ha sammenheng med at aktørene har mye varer på egne lager etter flere år med overskudd og mye salg fra reguleringslager til gunstig pris.

Mindre sau og mer lam på lager

Ved utgangen av uke 43 ligger det 461 tonn sauekjøtt på reguleringslager det er 982 tonn mindre enn ifjor på samme tid. Men samtidig har lageret av lammekjøtt økt til 1 994 tonn, 1 142 tonn mer enn på samme tid i fjor.

Anslaget på import så langt i år er 347 tonn lam/sauekjøtt.

Omsetningsrådet har bestemt at det ikke kan eksporteres kjøtt fra reguleringslager, men aktørene kan eksportere ferskt kjøtt som ikke har mottatt midler fra omsetningsavgiften.


Kilde: Nortura Totalmarked Kjøtt og egg