Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Regler for salg av melkekvote i 2023

20. juni 2023

Det er endringer som følge av årets jordbruksoppgjør for de som ønsker å selge melkekvoten innen 1. august 2023.

Søknadsfristen for salg av grunnkvote for ku eller geit er 1. august 2023. Salget får virkning fra 1. januar 2024.

Eier av landbrukseiendom med grunnkvote kan selge hele eller deler av kvoten sin, hvorav inntil 100 prosent kan selges til private kjøpere innenfor samme produksjonsregion. Det vil også være mulig å selge kvote til staten, men dette er valgfritt i år.

Pris ved salg av grunnkvote til staten er kr 4,00 per liter for både kumelkkvote og geitemelkkvote, mens pris ved privat salg fastsettes privat.

Det er viktig å merke seg at den skattereduksjonen som ble varslet i årets jordbruksavtale ikke gjelder før i 2024. 
Les mer her: Ikke skattereduksjon for kvote solgt i 2023

Artikkelen er endret 21.06 kl 15.40.

Kilde: Landbruksdirektoratet